Erhard Busek

Z Historia AGH
Erhard Busek
Erhard Busek.jpg
Nazwisko Busek
Imię / imiona Erhard
Tytuły / stanowiska Dr
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 25 marca 1941
Miejsce urodzenia Wiedeń
Data śmierci 13 marca 2022
Dyscyplina/specjalności prawo


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1993
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za budowanie mostów zrozumienia i przyjaźni we współpracy naukowej między Austrią i Polską, zwłaszcza z Krakowem i jego uczelniami

Dr Erhard Busek (1941-2022)

wicekanclerz Austrii w latach 1991-1995

Dyscyplina/specjalności: prawo

Nota biograficzna

Urodził się 25 marca 1941 roku w Wiedniu. Zmarł 13 marca 2022 roku.

W 1963 roku ukończył prawo w Uniwersytecie Wiedeńskim i tam tez uzyskał stopień doktora praw.

W latach od 2 lipca 1991 do 4 maja 1995 roku pełnił funkcję wicekanclerza Austriackiej Partii Ludowej (ÖVP). Oprócz stanowisk politycznych pełnił szereg funkcji między innymi był specjalnym przedstawicielem austriackiego gabinetu Wolfganga Schüssela ds. rozszerzenia Unii Europejskiej (2000–2001), doradcą czeskiego rządu ds. prezydencji Rady UE (2008–2009), rektorem Fachhochschule Salzburg (2004–2011) i prezydentem Europejskiego Forum Alpbach (2000–2012). Jest współprzewodniczącym Komisji ds. Radia i Telewizji dotyczącej polityki Europy Środkowej i Wschodniej oraz członkiem Rady Europejskiej ds. Tolerancji i Pojednania.

Polskę odwiedzał wielokrotnie od 1980 roku zawierając znajomości z czołowymi intelektualistami i opozycjonistami. Utrzymuje kontakty z Polską na szczeblu urzędowym oraz bezpośrednio z instytucjami naukowymi i kulturalnymi. Pełni funkcję przewodniczącego Międzynarodowej Rady Kultury w Krakowie, pracuje na rzecz zacieśnienia kulturalnych i naukowych powiązań między Krakowem a Europą.

Jest autorem szeregu publikacji o tematyce politycznej i społeczno-gospodarczej oraz związanych z integracją europejską. Zajmował się problematyką Europy Środkowej (książka „Projekt Mitteleuropa”).

Za swoją pracę został uhonorowany przez rządy wielu państw, między innymi Włoch, Liechtenstein oraz kraje Europy Wschodniej.

Doktor honoris causa kilku uczelni (w tym z Polski, Słowacji, Chech, Ukrainy i Austrii). 29 maja 1993 roku uchwałą Senatu AGH nadano Mu Tytuł Doktora Honoris Causa AGH.

Odznaczenia i nagrody

Słowacki Order Podwójnego Białego Krzyża II klasy i inne

Źródła do biogramu

Książki

  • 75 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1994, [rozdz.:] Doktorzy honoris causa AGH, s. [9], [foto]

Artykuły

  • Biuletyn Rektora [AGH] 1993, nr 10, s. 20
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 29.05.1993], 3 s.
  • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18

Inne