Bożena Agnieszka Gołębiowska

Z Historia AGH
Bożena Agnieszka Gołębiowska
Bożena Gołębiowska.jpg
Nazwisko Gołębiowska
Imię / imiona Bożena Agnieszka
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGHDyscyplina/specjalności geologia, mineralogia, geochemia, petrografia
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaDr hab. inż., prof. AGH Bożena Agnieszka Gołębiowska

Dyscyplina/specjalności: geologia, mineralogia, petrografia, geochemia

Nota biograficzna

W 1991 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie.

W 1996 roku ukończyła Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, a na podstawie pracy magisterskiej "Mineralogia i petrografia lidytów z Gór Kaczawskich", której promotorem był profesor Wiesław Heflik, otrzymała tytuł zawodowy magistra inżyniera ze specjalnością: mineralogia stosowana.

W latach 1995-1996 rozpoczęła pracę w Zakładzie Mineralogii, Petrografii i Geochemii Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

W latach 1996 - 2004 była asystentem, następnie została adiunktem.

W 2004 roku na podstawie pracy "Okruszcowanie w złożu dolomitu „Rędziny” ze szczególnym uwzględnieniem minerałów strefy hipergenicznej", której promotorem był profesor Witold Żabiński, uzyskała stopień doktora.

W 2016 roku na podstawie rozprawy "Studium ewolucji genetycznej i przeobrażeń rzadkiej mineralizacji kruszcowej na przykładzie masywu granitowego Karkonoszy i okolic Krakowa" uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Od początku pracy naukowej przywiązywała ogromne znaczenie do badań terenowych.

Autorka ponad 100 publikacji.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/golebiowska-bozena-002154

Źródła do biogramu

Książki

  • Bożena Gołębiowska. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych w tle. Kraków 2023, s. 58

Inne

stan na dzień 19.01.2024