Modelowanie i identyfikacja procesów technologicznych