Jerzy Augustyn Gustkiewicz

Z Historia AGH
Jerzy Augustyn Gustkiewicz
Jerzy Gustkiewicz.jpg
Nazwisko Gustkiewicz
Imię / imiona Jerzy Augustyn
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 23 marca 1931
Miejsce urodzenia Wysoka
Data śmierci 8 grudnia 2005
Dyscyplina/specjalności górnictwo, mechanika górotworu, mechanika skał
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. inż. Jerzy Augustyn Gustkiewicz (1931–2005)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, mechanika górotworu, mechanika skał

Nota biograficzna

Urodził się 23 marca 1931 roku w Wysokiej. Zmarł 8 grudnia 2005 roku. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1956 roku ukończył Wydział Górniczy AGH.

Jednakże już w 1954 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Hydromechaniki Górniczej Wydziału Górniczego AGH.

W 1963 roku na podstawie pracy "Studium o możliwościach pomiarów tensometrycznych odkształceń terenu nad obszarem podziemnej eksploatacji górniczej", której promotorem był profesor Jerzy Litwiniszyn, uzyskał stopień doktora.

W latach 1966-1991 pracował w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN Oddział Kraków.

W 1971 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego.

Od 1972 roku był kierownikiem Pracowni Odkształceń Skał.

W latach 1971-1971 odbył stypendia i staże w l'École Polytechnique i l'École des Mines de Paris.

W 1982 roku został tam profesorem nadzwyczajnym, a w 1991 roku otrzymał tytuł profesora.

Autor około 50 publikacji i 3 patentów.

Promotor kilku prac doktorskich.

Polskiego Towarzystwa Mechaniki Skał, Międzynarodowego Biura Mechaniki Górotworu, Komitetu Geofizyki, Komitetu Górnictwa, Centralnej Komisji ds. Tytułów i Stopni Naukowych, Rady Naukowej Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Geofizyki PAN, Głównego Instytutu Górnictwa i Komitetu Nagród Państwowych. Był współzałożycielem i prezesem Fundacji im. Braci J.J. Śniadeckich przydzielającej długoterminowe stypendia zagraniczne młodym pracownikom nauki.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 122
  • [Skład Osobowy AGH … 1956/57]. Kraków 1957, s. 54
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-2019. Kraków 2019, s. 86, 102, 103
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 1 : A – G. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1998, s. 549-550, [foto]

Inne