Włodzimierz Gosławski

Z Historia AGH
Włodzimierz Gosławski
Wlodzimierz Goslawski.jpg
Nazwisko Gosławski
Imię / imiona Włodzimierz
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 12 lipca 1903
Miejsce urodzenia Mokrsk
Data śmierci kwiecień 1940
Dyscyplina/specjalności chemia
Wydział Wydział HutniczyDr Włodzimierz Gosławski (1903–1940)

Dyscyplina/specjalności: chemia

Nota biograficzna

Urodził się 12 lipca 1903 roku w Mokrsku pow. Wieluń. Zginął w kwietniu 1940 roku w Tatrach. Pochowany na cmentarzu w Kokawie na Liptowie (Słowacja).

Wykształcenie średnie odebrał w latach 1915-1922 w gimnazjum w Kaliszu. W 1920 roku przez kilka miesięcy służył w 1. Pułku Strzelców Brygady Syberyjskiej.

Od 1923 roku studiował chemię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyplom magistra filozofii uzyskał w 1930 roku.

W latach 1929–1932 pracował jako młodszy asystent w Zakładzie Chemii Lekarskiej UJ, gdzie prowadził badania nad pochłanianiem światła pozafiołkowego przez substancje organiczne. W 1934 roku uzyskał stopień doktora filozofii. W latach 1932–1936 zajmował stanowisko młodszego asystenta w Katedrze Chemii Fizycznej i Elektrochemii UJ.

W latach 1936–1939 pracował jako asystent prywatny w Katedrze Chemii Fizycznej i Elektrochemii Wydziału Hutniczego AG. Współpracował z prof. dr. Adamem Skąpskim w zakresie badań nad fizykochemicznymi metodami analizy wtrąceń niemetalicznych w stali.

Taternik. Brał udział w wyprawie w Alpy Zachodnie (1938), a także w pionierskich wejściach na Galerię Gankową, Czeską Turnię, Śnieżną Turnię (1939). Brał czynny udział w życiu organizacyjnym Klubu Wysokogórskiego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, w którym sprawował funkcję prezesa Krakowskiego Koła (1938-1939).

Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku jako szeregowy 20. pułku piechoty, kontuzjowany w czasie walk w Małopolsce środkowej. Zginął z wyczerpania w kwietniu 1940 roku w Dolinie Cichej w Tatrach w czasie przeprawy na Węgry.

Autor 7 publikacji.

Źródła do biogramu

Książki

 • Polski Słownik Biograficzny. T. 8/3, z. 38 : Gorski Stefan - Serkowski Stanisław. Kraków 1960, s. 356-357
 • Radwańska-Paryska Z., Paryski, W. H.: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin 1995, s. 352
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 102
 • Wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego - ofiary II wojny światowej /1939-1945/ : biogramy : praca zbiorowa. T. 1. Pod red. J. Pietruszy i A. Wyszyńskiej. Kraków 1995, s. 45
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. nacz. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 76-77, [foto] ( Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • [Radwańska-Paryska Z., Orłowski T.]: Dr. Włodzimierz Gosławski [wspomnienie pośmiertne]. Taternik [1941], XXV, s. 53 [bez daty, wydanie konspiracyjne]
 • Lista osób zmarłych, poległych i zamordowanych w latach 1939-1947, ludzi związanych z kulturą i życiem gór Polski. Wierchy 1947, R. 17, s. 4
 • Paryski W. H.: Nowe drogi w Tatrach w latach 1939-1944. Taternik 1947, T. 29, s. 57
 • Paryski W. H.: Straty taternictwa polskiego w latach 1939-1947. Taternik 1947, T. 29, s. 5
 • Paryski W. H.: Tatrzańska kronika zimowa za lata 1938-1947. Taternik 1947, T. 29, s. 157
 • Wspomnienie o zamordowanych, zmarłych i zaginionych w czasie wojny członkach Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Roczniki Chemii 1946, T. 20, s. 3

Inne