Józef Paweł Czajkowski

Z Historia AGH
Józef Paweł Czajkowski
Jozef Czajkowski.jpg
Nazwisko Czajkowski
Imię / imiona Józef Paweł
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 4 lutego 1935
Miejsce urodzenia Bachórzec
Data śmierci 27 maja 2011
Dyscyplina/specjalności maszyny elektryczne i układy elektromechaniczne
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH (1987–1990)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19841987
DziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19871990

Dr hab. inż., prof. AGH Józef Paweł Czajkowski (1935–2011)

Dyscyplina/specjalności: maszyny elektryczne i układy elektromechaniczne

Nota biograficzna

Urodził się 4 lutego 1935 roku w Bachórcu. Zmarł 27 maja 2011 roku. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

W 1961 roku uzyskał dyplom na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej w Katedrze Maszyn i Pomiarów Elektrycznych. Doktorat obronił na AGH w 1969 roku. W 1980 roku na AGH uzyskał tytuł doktora habilitowanego. W 1986 roku został powołany na stanowisko docenta, a w 1992 roku na stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1984–1987 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, a w latach 1987-1990 Dziekana tegoż Wydziału. W latach 1989–1994 był kierownikiem Zakładu Metrologii Uniwersytetu Śląskiego.

Autor kilkudziesięciu publikacji, ekspertyz i prac naukowo-badawczych dla przemysłu oraz kilku patentów.

Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiej Akademii Nauk, Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Elektrotechniki i Automatyki Górniczej w Katowicach, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, prezydent Stowarzyszenia Absolwentów Elitarnego Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Złota Odznaka Honorowa NOT

Źródła do biogramu

Książki

 • 100 lat AGH : twarze wydziału w latach 1952-2018. Kraków 2019, s. 35-39, [foto]
 • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 65-70, [foto]
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 41-42, [foto]
 • Słownik biograficzny zasłużonych elektryków krakowskich. Cz. 2. Pod red. J. Strzałki. Kraków 2019, s. 27-30, [foto]
 • Twarze Wydziału w latach 1952-2012. Red. J. Kajdański, M. Czekaj. [Kraków] 2012, s. 35-39, [foto]
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 11, 60, [foto]
 • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 53, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 58

Artykuły

 • Cieśla A.: 60 lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Biuletyn AGH 2012, nr 54-55, s. 28-29, [foto]
 • Dziekani i Prodziekani Wydziału [EAIiE AGH]. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 111, s. 18
 • Dziennik Polski 2011, nr 125 (31 V 2011), s. A15 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2011, nr 128 (3 VI 2011), s. A16 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2011, nr 131 (7 VI 2011), s. A14 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2011, nr 131 (7 VI 2011), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków s. 9 [nekr.]