Zygmunt Tadeusz Falęcki

Z Historia AGH
Zygmunt Tadeusz Falęcki
Zygmunt Falecki.jpg
Nazwisko Falęcki
Imię / imiona Zygmunt
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 13 maja 1930
Miejsce urodzenia Zebrzydowice
Data śmierci 29 października 2010
Dyscyplina/specjalności odlewnictwo, odlewnictwo żeliwa i metali nieżelaznych, technologie form odlewniczych
Pełnione funkcje Kierownik Katedry Form Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH (1990–2000)
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Zygmunt Tadeusz Falęcki (1930–2010)

Dyscyplina/specjalności: odlewnictwo, odlewnictwo żeliwa i metali nieżelaznych, technologie form odlewniczych

Nota biograficzna

Urodził się 13 maja 1930 roku w Zebrzydowicach. Zmarł 29 października 2010 roku, pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

W 1955 roku ukończył studia w AGH.

W AGH asystent na Wydziale Odlewnictwa (1953–56), adiunkt w Katedrze Odlewnictwa Żeliwa i w Katedrze Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1956–70), docent. Kierownik Laboratorium Gazów w Metalach; kierownik Odlewni Doświadczalnej; kierownik Pracowni Specjalistycznej Żeliwa; kierownik Katedry Technologii Form Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa (1990–2000).

W 1962 roku na podstawie pracy "Wpływ szybkości krzepnięcia na strukturę i własności wytrzymałościowe stopów cynku", napisanej pod kierunkiem profesora Czesława Kalaty, uzyskał stopień doktora.

W 1967 roku na podstawie rozprawy "Wodór w odlewniczych stopach cynku z aluminium i miedzią. Zagadnienie rozpuszczalności oraz wpływu technologii na zawartość wodoru w odlewach" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1990 roku otrzymał tytuł profesora.

Od 1966 roku był Konsultantem w przemyśle.

Członek Komitetu Naukowego Oddział PAN w Krakowie i w Katowicach (1970–98). Autor 137 prac, 7 patentów, 47 ekspertyz, 50 wdrożeń do przemysłu.

Więzień Obozu Koncentracyjnego Gross-Rosen.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Armii Krajowej, Odznaczenie i Patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, nagrody resortowe, nagrody Rektora

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/falecki-zygmunt-003142

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac. Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków 2019, s. 182-183
  • Kronika Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej 1951-2011. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2011, s. 171-172
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 47-48, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 82, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 1 : A-G. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa [1998], s. 376

Artykuły

  • Dziennik Polski 2010, nr 258 (4 XI 2010), s. A12 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2010, nr 259 (5 XI 2010), s. A15 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2010, nr 257 (3 XI 2010), s. A13 [nekr.]