Konrad Przemko Eckes

Z Historia AGH
Konrad Przemko Eckes
Edward Eckes.jpg
Nazwisko Eckes
Imię / imiona Konrad Przemko
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 25 grudnia 1943
Miejsce urodzenia Jarosław


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, systemy informacji o terenie, zastosowania informatyki w geodezji i kartografii
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Konrad Przemko Eckes (1943-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, systemy informacji o terenie, zastosowania informatyki w geodezji i kartografii

Nota biograficzna

Urodził się 25 grudnia 1943 roku w Jarosławiu.

W 1967 roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej AGH.

Na piątym roku studiów, w wyniku postępowania konkursowego uzyskał prawo do wyjazdu na indywidualną 2,5-miesięczną zagraniczną praktykę w ramach międzynarodowej organizacji IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), która zajmuje się promowaniem wymiany doświadczeń w zakresie techniki, którą odbył w odkrywkowej kopalni rudy żelaza w Eisenerz w Austrii.

Po ukończeniu studiów podjął pracę w Rzeszowskim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierniczym przy budowie zapory wodnej na Solinie oraz przy budowie kombinatu siarkowego w rejonie tarnobrzeskim. Po 13 miesiącach powrócił do AGH i rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Geodezji Instytutu Geodezji Wydziału Geodezji Górniczej. Swoje zainteresowania naukowe skupił na problematyce zastosowań informatyki w geodezji i kartografii.

W 1974 roku na podstawie pracy "Analiza przepływu sygnałów w liniach procesów technologicznych geodezyjnych systemów informacyjnych", napisanej pod kierunkiem prof. Michała Odlanickiego-Poczobutt uzyskał doktorat.

W latach 80-tych podjął próbę zastosowania metod informatyki do dokumentowania przestrzeni ogólno-geograficznej z uwzględnieniem trzech wymiarów. Wyniki prac przedstawił w pracy habilitacyjnej wydanej w 1989 roku. W 1990 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego o specjalności "Informatyka geodezyjno-kartograficzna". W 1997 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH.

W 2009 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

W zakresie działalności dydaktycznej od lat 70-tych dążył do uwzględnienia w programach nauczania przedmiotów z zastosowań informatyki w geodezji i kartografii.

W zakresie pracy naukowej zajmował się technologią systemów informacji o terenie ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania systemów eksportowych.

Autor około 100 publikacji, w tym 4 podręczników akademickich oraz 2 patentów.

Promotor 2 doktoratów.

Od początku pracy w AGH mocno związany ze studenckim ruchem naukowym, od 1996 roku był opiekunem Koła Naukowego Geodetów.

Członek Sekcji Geoinformatyki Komitetu Geodezji PAN, a od marca 2002 roku Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrody Rektora AGH - około 30, Nagroda Ministra za działalność dydaktyczną, Honorowa Odznaka za zasługi dla geodezji i kartografii

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/eckes-konrad-004054

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 58-59, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 69
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1969/70]. Kraków 1970, s. 52
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 79-80, [foto]

Artykuły

  • Biuletynie Informacyjnym Pracowników AGH (numer 4/2009), ?????

" Geodeta" z okazji Mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012 (numer 6/2012). ?????? " Geodeta" (numer 12/ 2004). ?????? " Geodeta" (numer 12/2011 r.). ??????

Inne


stan na dzień 6.02.2023