Bogusław Wojciech Bożek

Z Historia AGH
Bogusław Wojciech Bożek
Boguslaw Wojciech Bozek.jpg
Nazwisko Bożek
Imię / imiona Bogusław Wojciech
Tytuły / stanowiska Dr hab.
Data urodzenia 23 czerwca 1953
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności matematyka, informatyka, inżynieria materiałowa
Pełnione funkcje Prodziekan ds. Studenckich (2005-2008, 2008-2012)
Wydział Wydział Matematyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
Prodziekan ds. StudenckichWydział Matematyki Stosowanej20052008
ProdziekanWydział Matematyki Stosowanej20082012

Dr hab. Bogusław Wojciech Bożek (1953-)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, informatyka, inżynieria materiałowa

Nota biograficzna

Urodził się 18 lutego 1953 roku w Krakowie.

W 1977 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskując tytuł magistra matematyki. W 1987 roku uzyskał stopień doktora na Wydziale Matematyki i Fizyki UJ, a w 2017 roku - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej.

W 1977 roku podjął pracę w Instytucie Matematyki Akademii Górniczo-Hutniczej na stanowisku asystenta. Od 1987 roku adiunkt w Instytucie Matematyki (od 1997 Wydział Matematyki Stosowanej).

W latach 2000-2002 i 1.10.2005-31.12.2005 pełnił funkcję kierownika pracowni komputerowej na Wydziale Matematyki Stosowanej.

W latach 2004-2006 był kierownikiem Studium Komputerowych Systemów Przetwarzania Informacji, organizowanego przez Wydział Matematyki Stosowanej AGH.

W latach 2005-2008 i 2008-2012 pełnił funkcje prodziekana ds. studenckich na Wydziale Matematyki Stosowanej.

Autor ponad 50 publikacji oraz ponad 60 wystąpień na konferencjach naukowych.

Radny Rady Miejskiej w Krzeszowicach (1994-2002)

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi (2005), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2012), nagrody Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/bozek-boguslaw-003080

Źródła do biogramu

Książki

  • 20 lat Wydziału Matematyki Stosowanej AGH : wspomnienia. Kraków 2017, s. 90-101
  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 56, 72, 75
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 37, [foto]

Artykuły

  • Odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 17
  • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9


stan na dzień 17.10.2023