Zofia Maria Guzik

Z Historia AGH
Zofia Maria Guzik
Zofia Guzik.jpg
Nazwisko Guzik
Imię / imiona Zofia Maria
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 29 czerwca 1930
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 14 kwietnia 2013
Dyscyplina/specjalności nauki chemiczne, chemia ciała stałego, monokryształy
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr Zofia Maria Guzik (1930–2013)

Dyscyplina/specjalności: nauki chemiczne, chemia ciała stałego, monokryształy

Nota biograficzna

Urodziła się 29 czerwca 1930 roku w Krakowie. Zmarła 14 kwietnia 2013 roku. Pochowana na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie.

W 1949 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Wandy w Krakowie.

Na Uniwersytecie Jagielońskim uzyskała dwa dyplomy. W 1953 roku z mineralogii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi i w 1954 roku z chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii.

W latach 1954-1966 pracowała w Hucie Aluminium w Skawinie.

W 1966 roku rozpoczęła pracę starszego asystenta w Zakładzie i Katedrze Chemii Nieorganicznej Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1972 roku na podstawie pracy "Własności katalityczne monokryształów tlenku niklu czystego i modyfikowanego domieszkami litu", której promotorem był profesor Jerzy Dereń, uzyskała doktorat. W 1974 roku została adiunktem.

W 1985 roku przeszła na emeryturę.

Na emeryturze podjęła pracę na 1/2 etatu w Zakładzie Biochemii Akademii Rolniczej w Krakowie.

W trakcie pracy w Hucie Aluminium opracowała około 20 tematów, m.in.: "Opracowanie metody otrzymywania syntetycznych korundów" w 1965 roku, za który otrzymała zespołową nagrodę Ministra Przemysłu Ciężkiego.

Opublikowała 10 artykułów i książkę „Syntetyczne monokryształy”. Brała udział w wielu konferencjach naukowych w kraju.

Jest współautorką opatentowanego w 1988 roku wynalazku "Sposób wytwarzania wszczepów filarowych protetycznych jamy ustnej i wszczepy filarowe protetyczne jamy ustnej"

Odznaczenia i nagrody

Zespołowa Nagroda Ministra Przemysłu Ciężkiego, trzykrotnie Nagroda Rektora AGH

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 111, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1966/67]. Kraków 1967, s. 48
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 111

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 24.05.2021]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/