Krzysztof Fitzner

Z Historia AGH
Krzysztof Fitzner
Krzysztof Fitzner.jpg
Nazwisko Fitzner
Imię / imiona Krzysztof
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 10 grudnia 1943
Miejsce urodzenia Ostrowiec Świętokrzyski


Dyscyplina/specjalności procesy metalurgiczne, termochemia, właściwości termodynamiczne roztworów, równowagi fazowe, rozpuszczalność gazów w metalach i stopach, kinetyka i mechanizm reakcji w układach homogenicznych, elektrolityczne otrzymywanie i roztwarzanie stopów
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Metali Nieżelaznych (2005–2008, 2008–2012)
Wydział Wydział Metali NieżelaznychFunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Metali Nieżelaznych20052008
DziekanWydział Metali Nieżelaznych20082012

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner (1943-)

Dyscyplina/specjalności: procesy metalurgiczne, termochemia, właściwości termodynamiczne roztworów, równowagi fazowe, rozpuszczalność gazów w metalach i stopach, kinetyka i mechanizm reakcji w układach homogenicznych, elektrolityczne otrzymywanie i roztwarzanie stopów

Nota biograficzna

Urodził się 10 grudnia 1943 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W 1961 roku ukończył Liceum im. J. Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim, następnie rozpoczął studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W 1967 roku ukończył Wydział Metali Nieżelaznych AGH.

W 1967 roku rozpoczął pracę na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH.

W 1973 roku w Instytucie Podstaw Metalurgii PAN w Krakowie uzyskał stopień doktora nauk technicznych, w dziedzinie teoria procesów metalurgicznych.

W 1985 roku na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH uzyskał habilitację.

W 1996 roku został profesorem AGH. W 2004 roku uzyskał tytuł profesora.

Od 1996 roku był kierownikiem Zakładu Chemii Fizycznej i Elektrochemii

W latach 2005-2008 i 2008-2012 był dziekanem WMN.

Związany też był z Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk.

Autor i współautor ponad 150 publikacji.

Promotor i recenzent wielu prac doktorskich.

Pracował również na Uniwersytetach Kanady i USA: w roku akademickim 1975/76 Department Of Metallurgy and Materials Science University of Toronto, następnie 1980/81 i 1987/88 Department of Materials Science and Engineering University of Wisconsin-Madison, w latach 1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1998 The James Franck Institute The University of Chicago i w 1993 roku Center for Sensor Materials, University of Notre Dame, South Bend.

Członek Polskiej Akademii Nauk.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/fitzner-krzysztof-002983

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 199
  • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 40 lat działalności. Oprac. J. Nowakowski, L. Kustowski, W. Libura. Kraków 2002, s. 17, 22, 23, 49, 58, [foto]
  • Wydział Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : XXXV lat działalności. Oprac. J. Nowakowski. Kraków 1997, s. 6, 10, 20, 27,

Artykuły

  • Władze dziekańskie na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. III okładki, [foto]

Inne

stan na dzień 20.03.2023