Jan Wojciech Falkus

Z Historia AGH
Jan Wojciech Falkus
Jan Falkus.jpg
Nazwisko Falkus
Imię / imiona Jan Wojciech
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 30 maja 1957


Dyscyplina/specjalności metalurgia, metaloznawstwo, metalurgia żelaza i stali, sterowanie procesami metalurgicznymi, sztuczna inteligencja, budowa i eksploatacja maszyn
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki PrzemysłowejDr hab. inż., prof. AGH Jan Wojciech Falkus (1957-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, metaloznawstwo, metalurgia żelaza i stali, sterowanie procesami metalurgicznymi, sztuczna inteligencja, budowa i eksploatacja maszyn

Nota biograficzna

Urodził się 30 maja 1957 roku.

W latach 1976-1981 studiował na Wydziale Metalurgicznym AGH.

W 1981 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Stalownictwa Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1990 roku na podstawie pracy "Tlenowy proces konwertorowy jako obiekt sterownia dynamicznego", której promotorem był profesor Marian Kruciński, uzyskał stopień doktora.

W 1999 roku na podstawie rozprawy "Fizyczne i matematyczne modelowanie procesów mieszania kąpieli metalowej w reaktorach metalurgicznych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 2002 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Jego głównymi tematami badawczymi są: metalurgia procesowa stali, badania żelazostopów i modeli zimnych, matematyczne modelowanie procesów, sztuczne sieci neuronowe.

Od 2012 roku jest kierownikiem Katedry Metalurgii Żelaza.

Od 2003 roku jest pełnomocnikiem Rektora ds. współpracy z uczelniami niemieckimi.

W swojej pracy był kierownikiem wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

Autor ponad 120 publikacji i 4 patentów.

Promotor 6 prac doktorskich oraz recenzent doktoratów.

Członek SITPH, VDEh i Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/falkus-jan-002848

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 63
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 82, [foto]

Inne


stan na dzień 24.03.2023