Tadeusz Filar

Z Historia AGH
Tadeusz Filar
Tadeusz Filar-1-1.jpg
Nazwisko Filar
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Doc. dr hab.
Data urodzenia 27 grudnia 1937
Miejsce urodzenia Krościenko Wyżne
Data śmierci 18 maja 1993
Dyscyplina/specjalności transport ciepła i dynamika procesów cieplnych, metalurgia, energetyka
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1984-1990)
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19841990

Doc. dr hab. Tadeusz Filar (1937–1993)

Dyscyplina/specjalności: transport ciepła i dynamika procesów cieplnych, metalurgia, energetyka

Nota biograficzna

Urodził się 27 grudnia 1937 roku w Krościenku Wyżnym. Zmarł 18 maja 1993 roku. Pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

W 1961 roku ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym AGH.

Pracę zawodową rozpoczął w 1961 roku na stanowisku asystenta w Katedrze Gospodarki Cieplnej Wydziału Metalurgicznego AGH. W czasie pracy zawodowej rozpoczął na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej studia z zakresu pomiarów i automatyki, które ukończył w 1969 roku.

W 1970 roku na podstawie pracy "Czujnik z kompensacją strat cieplnych do pomiaru temperatury gazu", napisanej pod kierunkiem profesora Tadeusza Pawlika, uzyskał stopień doktora. Następnie otrzymał stanowisko adiunkta.

W 1982 roku na podstawie rozprawy "Zastosowanie funkcji Greena w numerycznej metodzie kontroli nagrzewania wsadumasywnego" otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych.

W 1983 roku uzyskał stanowisko docenta.

Prodziekan Wydziału Metalurgicznego (1984-1990).

Opublikował ponad 100 prac, jest autorem 6 patentów.

Promotor 3 prac doktorskich oraz recenzent kilku doktoratów i kilkunastu artykułów i skryptów.

Członek Zespołu Metalurgii PAN. Jako student, a później pracownik naukowy, był skrzypkiem w orkiestrze Zespołu Pieśni i Tańca AGH.

Odznaczenia i Nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Miasta Krakowa.

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1962/63]. Kraków 1963, s. 53
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 85, [foto]
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 40-41, [foto]
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997. Kraków 1997, s. 30
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 47-48, [foto]

Artykuły

  • Słupek S.: Tadeusz Filar, D. Sc. Eng. : (1937-1993). Metalurgia i Odlewnictwo 1994, t. 20, nr 3, s. 385-386, [foto]
  • Słupek S.: Doc. dr hab. inż. Tadeusz Filar : (1937-1993). Metalurgia i Odlewnictwo 1994, t. 20, nr 3, s. 386-387, [foto]