Piotr Józef Gospodarczyk

Z Historia AGH
Piotr Józef Gospodarczyk
Piotr Gospodarczyk.jpg
Nazwisko Gospodarczyk
Imię / imiona Piotr Józef
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 2 października 1952


Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, maszyny górnicze i wiertnicze, maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego, maszyny i urządzenia górnicze
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiDr inż. Piotr Józef Gospodarczyk (1952-)

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, maszyny górnicze i wiertnicze, maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego, maszyny i urządzenia górnicze

Nota biograficzna

Urodził się 2 października 1952 roku.

W 1976 roku ukończył Politechnikę Krakowską.

W 1977 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Górnictwa Podziemnego Instytutu Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Automatyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1986 roku na podstawie pracy "Wpływ charakterystyk sprzęgieł na obciążenie elementów układu napędowego i cięgien ścianowego przenośnika zgrzebłowego", napisanej pod kierunkiem profesora Adama Siedlara, uzyskał stopień doktora.

Brał udział w kilku projektach badawczych.

Autor około 170 publikacji i 11 patentów.

Jego zainteresowania naukowe obejmują następujące zagadnienia: maszyny i urządzenia górnictwa podziemnego, techniki urabiania skał, projektowanie przy wykorzystaniu wspomagania komputerowego, modelowania i symulacji cyfrowej.

Członek Sekcji Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa PAN.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gospodarczyk-piotr-jozef-002503

Źródła do biogramu

Książki

  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni WIMIR : 1952-2002 50-lecie Wydziału. Red. W. P. Kowalski ; oprac. M. Banaś, K. Kołodziejczyk, T. Zacharz. Kraków 2002, s. 66-67, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1978/79]. Kraków 1979, s. 110, 112
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 102

stan na dzień 5.09.2023