Jarosław Stanisław Bydłosz

Z Historia AGH
Jarosław Stanisław Bydłosz
Jarosław Bydłosz.jpg
Nazwisko Bydłosz
Imię / imiona Jarosław Stanisław
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 13 listopada 1966
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, ewidencja gruntów i budynków, systemy informacji o terenie, kataster
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr hab. inż., prof. AGH Jarosław Stanisław Bydłosz (1966-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, ewidencja gruntów i budynków, systemy informacji o terenie, kataster

Nota biograficzna

Urodził się 13 listopada 1966 roku w Krakowie.

W 1985 roku ukończył IV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.

W 1991 roku ukończył Wydział Geodezji Górniczej AGH uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera geodety o specjalności geodezja górnicza.

W latach 1991-1996 odbył studia doktoranckie, które zakończył w grudniu 1997 roku obroną pracy "Analiza wybranych modyfikacji teorii S. Knothego dotyczących opisu ruchów poziomych oraz implikacje formalne", której promotorem był profesor Wiesław Piwowarski.

W 1996 roku rozpoczął pracę w Pracowni Komputerowej Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.

W 2016 roku na podstawie rozprawy "Modelowanie profilu krajowego katastru" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Profesor AGH związany z Katedra Fotogrametrii, Teledetekcji Środowiska i Inżynierii Przestrzennej WGGiIŚ.

Autor około 100 publikacji.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/bydlosz-jaroslaw-005368

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 137, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1998]. Kraków 1998, s. 80, 196
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 47

stan na dzień 29.04.2024