Adam Marian Dziewoński

Z Historia AGH
Adam Marian Dziewoński
Adam Dziewonski.jpg
Nazwisko Dziewoński
Imię / imiona Adam Marian
Tytuły / stanowiska Dr
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 15 listopada 1936
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 1 marca 2016
Miejsce śmierci Harvard (Massachusetts, USA)
Dyscyplina/specjalności tomografia sejsmiczna


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1999
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne osiągnięcia w metodach badawczych sejsmologii globalnej i fundamentalny wkład w rozwój wiedzy o trójwymiarowej strukturze i dynamice wnętrza Ziemi

Dr Adam Marian Dziewoński (1936-2016)

Dyscyplina/specjalności: tomografia sejsmiczna

Nota biograficzna

Urodził się w 15 listopada 1936 roku we Lwowie. Zmarł 1 marca 2016 roku w Harvard (Massachusetts, USA).

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością geofizyka.

W latach 1960–1965 był pracownikiem naukowym Instytutu Geofizyki PAN.

W 1965 roku na podstawie pracy "Zagadnienie odbić wielokrotnych w problematyce sejsmogramów syntetycznych", obronionej na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH której promotorem był profesor Henryk Orkisz, uzyskał stopień doktora.

Wyjechał do USA, gdzie został profesorem w University of Texas at Dallas. Od 1972 roku kontynuował pracę w Harvard University.

Jego osiągnięcia naukowe to: podstawy tomografii sejsmicznej, dowód na stałość wewnętrznego jądra Ziemi, konstrukcja Tymczasowego Referencyjnego Modelu Ziemi (PREM), metoda Centroidalnego Tensora Momentu (CMT).

Autor ponad 180 pozycji naukowych.

Członek Amerykańskiej Akademii Nauk, członek zagraniczny Polskiej Akademii Nauk.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Crafoorda (1998), medal Williama Bowie’go (2002) i inne

Źródła do biogramu

Książki

 • Grad M.: Opinia w związku z wnioskiem o nadanie profesorowi Adamowi M. Dziewońskiemu tytułu doctora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W: Geofizyka w geologii, górnictwie i ochronie środowiska : V Konferencja Naukowo-Techniczna : Kraków, 23 czerwca 1999 roku. Red. N. Górecka. Kraków 1999, s. 367-368
 • Małoszewski S.: LAUDATIO z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Profesorowi Adamowi M. Dziewońskiemu. W: Geofizyka w geologii, górnictwie i ochronie środowiska : V Konferencja Naukowo-Techniczna : Kraków, 23 czerwca 1999 roku. Red. N. Górecka. Kraków 1999, s. 363-365
 • Zuberek W.M.: Opinia o dorobku naukowym, osiągnięciach i zasługach Profesora Adama M. Dziewońskiego dla Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W: Geofizyka w geologii, górnictwie i ochronie środowiska : V Konferencja Naukowo-Techniczna : Kraków, 23 czerwca 1999 roku. Red. N. Górecka. Kraków 1999, s. 369-370

Artykuły

 • Dziewoński A. M.: Od jednego do trzech wymiarów: 30 lat postępu w globalnej sejsmologii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 68, s. 26-28, [foto]
 • Gibowicz S. J.: Professor Adam M. Dziewoński : the 1998 Crafoord Prize winner. Acta Geophysica Polonica 1998, Vol. 46, no. 2, s. 229–231
 • Lasocki S.: Najwyższe wyróżnienie naukowe dla prof. Adama Dziewońskiego - jednego z najwybitniejszych sejsmologów na świecie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1998, nr 53, s. 11, [foto]
 • Lasocki S.: Najwyższe wyróżnienie naukowe dla profesora Adama Dziewońskiego - jednego z najwybitniejszych sejsmologów na świecie. Przegląd Geologiczny 1998, T. 46, nr 6, 479-480, [foto]
 • Prof. Adam M. Dziewoński : 15.11.1936-1.03.2016. Gazeta Wyborcza 2016, nr 255 (31 X - 1 XI 2016), [dod.] Którzy odeszli, s. [11], [foto]
 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 28.04.1999], s. 1, 8-9, [28]
 • Tomecka-Suchoń S.: Adam Marian Dziewoński : (1936-2016). Przegląd Geofizyczny 2016, R. 61, z. 1-2, s. 120-122, [foto]
 • Tomecka-Suchoń S.: Adam Marian Dziewoński : (1936-2016). Wszechświat 2016, T. 117, nr 4-6, s. 172, [foto]
 • Uroczystość nadania doktoratu honoris causa AGH prof. Adamowi Dziewońskiemu - 24 czerwca 1999 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 68, s. 20, [foto]

Inne