Piotr Michał Banasik

Z Historia AGH
Piotr Michał Banasik
Piotr Banasik.jpg
Nazwisko Banasik
Imię / imiona Piotr Michał
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż.
Data urodzenia 19 maja 1965
Miejsce urodzenia Włoszczowa


Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja wyższa, geodezja satelitarna, kartografia
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii ŚrodowiskaDr hab. inż. Piotr Michał Banasik (1965-)

Dyscyplina/specjalności: geodezja i kartografia, geodezja wyższa, geodezja satelitarna, kartografia

Nota biograficzna

Urodził się 19 maja 1965 roku we Włoszczowej.

W latach 1984-1989 studiował na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Po studiach odbył krótki staż w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym w Krakowie.

W 1990 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Geodezji Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1999 roku na podstawie pracy "Wyznaczenie przebiegu quasigeoidy w rejonie Krakowa na podstawie pomiarów niwelacyjnych i GPS", której promotorem był profesor Władysław Góral, uzyskał stopień doktora

W 2010 roku na podstawie rozprawy "Integracja pomiarów sygnałów GPS z pomiarami klasycznymi jako czynnik stymulujący postęp naukowy w geodezji" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Autor 80 publikacji.

Opublikował wiele prac z zakresu geodezji wyższej. Brał udział w projektach badawczych KBN.

Członek Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/banasik-piotr-001939

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 139, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 15, [foto]

Inne

stan na dzień 6.02.2024