Stanisław Krzysztof Bednarek

Z Historia AGH
Stanisław Krzysztof Bednarek
Stanisław Bednarek.jpg
Nazwisko Bednarek
Imię / imiona Stanisław Krzysztof
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 29 grudnia 1947
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka ciała stałego, fizyka komputerowa, fizyka teoretyczna, fizyka półprzewodników, nanostruktury półprzewodnikowe
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. Stanisław Krzysztof Bednarek (1947–)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, fizyka ciała stałego, fizyka komputerowa, fizyka teoretyczna, fizyka półprzewodników, nanostruktury półprzewodnikowe

Nota biograficzna

Urodził się 29 grudnia 1947 roku w Krakowie.

W 1970 roku ukończył fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1970 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1977 roku w Instytucie Fizyki PAN uzyskał stopień doktora.

W 1998 roku na podstawie rozprawy "Jednoelektronowe i dwuelektronowe silnie i słabo zlokalizowane stany donorowe w półprzewodnikach", przedstawionej na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2000 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego.

W 2000 roku został również członkiem Rady Wydziału.

W 2007 roku otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych.

W 2008 roku został kierownikiem Zespołu Teorii Nanostruktur i Nanourządzeń w Katedrze Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej WFiIS.

W 2010 roku został powołany do Wydziałowej Komisji ds. Nauki.

Przed przejściem na emeryturę pracował w Katedrze Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Pracował nad teorią ekscytonów, oddziaływaniem elektron–fonon na półprzewodniki, teorią stanów elektronowych w kropkach kwantowych, modelowaniem potencjałów uwięzienia dla elektronów w nanourządzeniach oraz kwantowymi bramkami logicznymi.

Autor ponad 90 publikacji.

Promotor i recenzent kilku prac doktorskich.

Członek Komitetu Fizyki i Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizycznego, wielokrotnie Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/bednarek-stanislaw-001574

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 1991-2000. Oprac. B. Dziunikowski, A. Kreft, A. Zięba. Kraków 2009, s. 68, 73, 84, 98, 105, 106, 109
  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 2001-2010. Oprac. A. Kreft, A. Zięba, B. Bednarek. Kraków 2011, s. 22, 41, 58, 71, 78, 90
  • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 71
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 20

Inne


stan na dzień 12.09.2023