Maria Ihnatowicz

Z Historia AGH
Maria Ihnatowicz
Maria Ihnatowicz.jpg
Nazwisko Ihnatowicz
Imię / imiona Maria
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. nadzw.
Data urodzenia 27 kwietnia 1921
Miejsce urodzenia Sokal
Data śmierci 28 stycznia 1995
Dyscyplina/specjalności chemia, chemia i technologia chemiczna węgla
Wydział Wydział Energochemii Węgla i Fizykochemii SorbentówDr hab. inż., prof. nadzw. Maria Ihnatowicz (1921–1995)

Dyscyplina/specjalności: chemia, chemia i technologia chemiczna węgla

Nota biograficzna

Urodziła się 27 kwietnia 1921 roku w Sokalu. Zmarła 28 stycznia 1995 roku. Pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Gliwicach.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej w 1946 roku uzyskała dyplom inżyniera chemika na Politechnice Gliwickiej. W tym samym roku została zatrudniona jako asystent, a potem adiunkt w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. W tym okresie prowadziła pod kierunkiem prof. B. Rogi prace naukowe w zakresie chemii węgla i węglopochodnych. W 1955 roku podjęła pracę w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

W roku 1962 uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych.

W 1971 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego na Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej.

W 1985 roku uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego.

Profesor Maria Ihnatowicz zajmowała się problematyką katalitycznych procesów uwodornienia węgla i ekstraktów węglowych oraz wykorzystaniem ciężkich frakcji hydrogenizatów węglowych do produkcji węgli uszlachetnionych.

Od roku 1970 do 1990 roku pracowała w Instytucie Karbochemicznym, a następnie Ośrodku Przetwórstwa Węgla GIG w Tychach, jako kierownik Zakładu, a następnie zastępca dyrektora d/s Naukowo-Badawczych.

W latach 1977–1991 była zatrudniona jako nauczyciel akademicki Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów AGH, gdzie prowadziła wykłady z technologii upłynniania węgla.

Źródła do biogramu

Książki

  • 25 lat Wydziału Paliw i Energii 1974–1999. Red. G. Ceglarska-Stefańska, J. F. Janik. Kraków [1999?], s. 5, [foto]
  • Informator Nauki Polskiej 1992/93. T. 4 : Ludzie nauki. Warszawa 1992, s. 198
  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 124