Mariusz Giergiel

Z Historia AGH
Mariusz Giergiel
Mariusz Giergiel.jpg
Nazwisko Giergiel
Imię / imiona Mariusz
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 14 sierpnia 1961
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, automatyka i robotyka, dynamika maszyn, robotyka, inżynieria mechaniczna
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiDr hab. inż., prof. AGH Mariusz Giergiel (1961–)

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, automatyka i robotyka, dynamika maszyn, robotyka, inżynieria mechaniczna

Nota biograficzna

Urodził się 14 sierpnia 1961 roku w Krakowie.

W 1985 roku ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1985 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Metrologii i Diagnostyki Instytutu Mechaniki i Wibroakustyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1992 roku na na podstawie pracy "Dobór parametrów układów hamowania nadrezonansowych maszyn wibracyjnych" uzyskał doktorat.

W 2002 roku na podstawie rozprawy "Komputerowe wspomaganie w projektowaniu maszyn wibracyjnych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Pracuje w Katedrze Robotyki i Mechatroniki WIMiR.

Autor ponad 180 publikacji, w tym kilku książek.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Członek IEEE Computer Society.

Odznaczenia i nagrody

Zespołowa Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/giergiel-mariusz-002648

Źródła do biogramu

Książki

  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Red. W. P. Kowalski. Kraków 2002, s. 317-318, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 101
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 145, 182, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 155, 194, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 96

stan na dzień 2.09.2023