Władysław Batkiewicz

Z Historia AGH
Władysław Batkiewicz
Władysław Batkiewicz.jpg
Nazwisko Batkiewicz
Imię / imiona Władysław
Tytuły / stanowiska Doc. dr hab. inż.
Data urodzenia 5 kwietnia 1925
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 11 lipca 1993
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geodezja i kartografia, geodezja górnicza, ochrona terenów górniczych, geodezja wyższa
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1969–1971)
Wydział Wydział Geodezji GórniczejFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19691971

Doc. dr hab. inż. Władysław Batkiewicz (1925-1993)

Dyscyplina/specjalności:geodezja i kartografia, geodezja górnicza, ochrona terenów górniczych, geodezja wyższa

Nota biograficzna

Urodził się 5 kwietnia 1925 roku w Nowym Targu. Zmarł 11 lipca 1993 roku w Częstochowie. Pochowany na Cmentarzu w Nowym Targu.

Do 1939 roku ukończył drugą klasę gimnazjalną. W czasie okupacji w latach 1940-1942 uczęszczał na kursy przygotowawcze do szkół zawodowych, a następnie od 1942 roku do Państwowej Szkoły Melioracyjnej w Krakowie, oddział w Nowym Targu. Szkołę tę ukończył w sierpniu 1945 roku, już jako Liceum Wodno-Melioracyjne. We wrześniu 1945 roku zdał egzamin do Liceum Ogólnokształcącego, które ukończył w lutym 1946 roku. W styczniu 1946 roku zapisał się na Wydział Geologiczno-Mierniczy AG.

Od 1 kwietnia 1949 roku pracował jako młodszy asystent w Katedrze Geodezji i Miernictwa Górniczego II Wydziału Geologiczno-Mierniczego.

Studia ukończył w 1950 roku. W latach 1951-1954 pracował jako starszy asystent, a w latach 1954-1968 adiunkt.

W 1952 roku w wyniku zmian strukturalnych został pracownikiem Zakładu Obliczeń Geodezyjnych w Katedrze Geodezji Wyższej i Obliczeń Geodezyjnych Wydziału Geodezji Górniczej.

W 1960 roku na podstawie pracy "Obliczanie sieci triangulacyjnej zbudowanej z trójkątów "wyliczeniowych" ", napisanej pod kierunkiem prof. Tadeusza Kochmańskiego uzyskał stopień doktora. W 1966 roku na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach na podstawie rozprawy habilitacyjnej "Wpływ kształtu frontu eksploatacji górniczej na zmniejszenie deformacji górotworu" uzyskał stopień doktora habilitowanego. W kwietniu 1968 roku został docentem.

W latach 1969-1971 był prodziekanem, a w latach 1969-1977 kierownikiem Zakładu Szkód Górniczych w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej.

W 1977 roku został służbowo przeniesiony na Politechnikę Częstochowską, gdzie kierował Zespołem Geodezji na Wydziale Budownictwa.

Był uznanym autorytetem w zakresie ujemnego oddziaływania eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i górotwór oraz niezwykle cenionym ekspertem w zakresie eksploatacji górniczej w filarach ochronnych.

Autor około 70 publikacji, z czego na szczególną uwagę zasługuje monografia "Odchylenia standardowe poeksploatacyjnych deformacji górnictwa", oraz 3 patentów.

Promotor 3 doktoratów.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 52, [foto]
  • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 29-31, 32-53
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1950/51]. Kraków 1951, s. 45
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 18, [foto]

Artykuły

  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]