Kazimierz Bogacz

Z Historia AGH
Kazimierz Bogacz
Kazimierz Bogacz.jpg
Nazwisko Bogacz
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Doc. dr inż.
Data urodzenia 4 marca 1926
Miejsce urodzenia Sanok
Data śmierci 29 kwietnia 1979
Dyscyplina/specjalności Górnictwo i geologia inżynierska, tektonika, kartografia geologiczna
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1969–1972)
Wydział Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19691972

Doc. dr inż.Kazimierz Bogacz (1926-1979)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, tektonika, kartografia geologiczna

Nota biograficzna

Urodził się 4 marca 1926 roku w Sanoku. Zmarł 29 kwietnia 1979 roku, w wyniku wypadku samochodowego. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Lata młodości spędził na wschodnich kresach II Rzeczypospolitej (Kobryń, Baranowicze) w związku ze służbą ojca. W trakcie II wojny światowej powrócił do rodzinnego miasta. Pracował w przedsiębiorstwie niemieckim „Karpathen Öl”, jako pomocnik wiertacza i jednocześnie kształcił się: na tajnych kompletach oraz przez dwa lata w sanockiej Polnische Öffentliche Handelsschule. W 1946 roku zdał maturę w I Państwowej Szkole Męskiej Stopnia Podstawowego i Licealnego w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Następnie podjął studia matematyki na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a po roku przeniósł się na Wydział Geologiczno-Mierniczy Akademii Górniczej. W trakcie studiów, w 1950 roku, został asystentem, w Zakładzie Geologii Ogólnej Wydziału Geologiczno-Mierniczego AGH.

W 1952 roku ukończył studia, jako magister inżynier i rozpoczął pracę, jako asystent w Zakładzie Kartowania Geologicznego Katedry Geologii Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH.

W 1953 roku został starszym asystentem, następnie adiunktem w latach 1958-1968.

W 1965 roku na podstawie pracy "Budowa geologiczna północnego obrzeżenia rowu krzeszowickiego", której promotorem był profesor Henryk Świdziński, uzyskał doktorat. W 1968 roku został docentem w Katedrze Geologii, a później w Instytucie Geologii Regionalnej i Złóż Węgli Akademii Górniczo-Hutniczej.

W 1968 został docentem w Katedrze Geologii, a później w Instytucie Geologii Regionalnej i Złóż Węgli Wydziału.

W latach 1969-1972 był prodziekanem Wydziału. Od 1969 roku był również kierownikiem Zakładu Tektoniki i Zdjęć Geologicznych w Instytucie Geologii Regionalnej i Złóż Węgli.

Od 1970 roku był przewodniczącym Rektorskiej Komisji do Spraw Awansów i Premii Pracowników Inżynieryjno-Technicznych.

Autor ponad 40 publikacji.

Promotor 2 doktoratów.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka ZNP, Odznaka "Za zasługi dla Miasta Krakowa"


Źródła do biogramu

Książki

 • Kazimierz Bogacz. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 153
 • Kazimierz Bogacz. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 30
 • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 190
 • [Skład Osobowy AGH … 1951/52]. Kraków 1952, s. 56, 58
 • [Skład Osobowy AGH … 1952/53]. Kraków 1953, s. 63
 • [Skład Osobowy AGH … 1965/66]. Kraków 1967, s. 63
 • [Skład Osobowy AGH … 1966/67]. Kraków 1967, s. 42
 • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 8, 21, 54, 57
 • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 6, 54, 55, 58
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 33, [foto]
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 140

Artykuły

 • Węcławik S.: Kazimierz Bogacz (1926-1979). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1982, T. 52, z. 4, s. 353-360, [foto]

Inne