Paweł Wojciech Armatys

Z Historia AGH
Paweł Wojciech Armatys
Paweł Wojciech Armatys.jpg
Nazwisko Armatys
Imię / imiona Paweł Wojciech
Tytuły / stanowiska dr inż.
Data urodzenia 24 listopada 1971
Miejsce urodzenia Dąbrowa Górnicza
Data śmierci 29 października 2022
Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka materiałów, inżynieria materiałowa, elektronika molekularna, organiczne ogniwa fotowoltaiczne, polimery
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej (2012-2016, 2016-2020)
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki StosowanejFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Fizyki i Informatyki Stosowanej20122016
ProdziekanWydział Fizyki i Informatyki Stosowanej20162020

Dr inż. Paweł Wojciech Armatys (1971-2022)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, fizyka materiałów, inżynieria materiałowa, elektronika molekularna, organiczne ogniwa fotowoltaiczne, polimery

Nota biograficzna

Urodził się 24 listopada 1971 roku w Dąbrowie Górniczej. Zmarł 29 października 2022 roku. Pochowany na Cmentarzu w parafii św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej dz. Gołonóg.

W 1996 roku ukończył studia na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej AGH.

W 2001 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Fizyki Fazy Skondensowanej Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH.

W 2002 roku na podstawie pracy "Struktura elektronowa polimerów zawierających ugrupowanie karbazolowe w aspekcie ich zastosowania w budowie urządzeń typu LED", napisanej pod kierunkiem profesorów: Stanisława Nizioła i Wiesławy Sikory na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, uzyskał stopień doktora.

Odbył staż we Francji w Uniwersytecie Angers.

W latach 2012-2016, 2016-2020 był prodziekanem ds. Studenckich Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Przez ponad 20 lat pracował jako nauczyciel akademicki w Katedrze Fizyki Materii Skondensowanej. Od 2020 roku był Senatorem AGH.

Zajmował się promocją Wydziału, był aktywnie zaangażowany w Olimpiadę "O Diamentowy Indeks AGH" oraz kursy Roku Zerowego, działał w akcjach integracyjnych na Wydziale.

Jako naukowiec zajmował się polimerami.

Autor około 50 publikacji.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/armatys-pawel-004638

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 1991-2000. Oprac. B. Dziunikowski, A. Kreft, A. Zięba, współprac. B. Bednarek, G. Domańska. Kraków 2009, s. 128
  • [Skład Osobowy AGH … 2003]. Kraków 2003, s. 116, 164
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 12

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20, [foto]

Inne