Metody statystyczne w interpretacji danych geofizycznych