Henryk Górecki

Z Historia AGH
Henryk Górecki
Henryk Gorecki.jpg
Nazwisko Górecki
Imię / imiona Henryk
Tytuły / stanowiska Prof. dr inż.
Tytuły honorowe AGH Zasłużony dla AGH, Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 10 marca 1927
Miejsce urodzenia Zakopane
Data śmierci 12 grudnia 2022
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metody optymalizacji, teoria sterowania i systemów
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1962-1964)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1997
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności za stworzenie polskiej szkoły teorii sterowania i optymalizacji oraz wybitny wkład w rozwój kadr naukowych
Odznaczenia i nagrody Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej19621964

Prof. dr inż. Henryk Górecki (1927–2022)

Dyscyplina/specjalności: metody optymalizacji, teoria sterowania

Nota biograficzna

Urodził się 10 marca 1927 roku w Zakopanem. Zmarł 12 grudnia 2022 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1950 roku ukończył studia na Wydziale Elektromechanicznym AGH.

W 1953 roku rozpoczął pracę starszego asystenta w Zakładzie i Katedrze Elektryfikacji Urządzeń Górniczych Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH.

W 1956 roku na podstawie pracy "Zagadnienie wyboru parametrów układu regulacji zamkniętej do napędu Leonarda maszyn wyciągowych", której promotorem był profesor Ludger Szklarski, uzyskał stopień doktora. następnie został docentem.

W 1965 roku został profesorem nadzwyczajnym.

W 1972 roku uzyskał tytuł profesora.

W latach 1957–1960 był kierownikiem Zakładu Podstaw Automatyki w Katedrze Elektryfikacji Górnictwa, w latach 1960–1969 był kierownikiem Katedry Automatyki i Elektroniki Przemysłowej. W 1969 roku został dyrektorem Instytutu Automatyki i Elektroniki Przemysłowej. Od 1993 do 1997 roku kierował Katedrą Automatyki. W latach 1962–1964 był prodziekanem Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej.

Jest cenionym twórcą podstaw teoretycznych automatyki procesów ciągłych. Stworzył Katedrę Automatyki. Opublikował ok. 140 prac, w tym kilkanaście monografii i podręczników zaakceptowanych przez międzynarodowy rynek naukowy. Wiele z nich wykorzystano w przemyśle chemicznym i metalurgicznym. Stworzył szkołę naukową z imponującą liczbą uczniów: doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów.

Członek wielu towarzystw i organizacji naukowych: IEEE, American Mathematical Society, SEP, PTM, Komitetu Automatyki i Robotyki PAN, wchodzi w skład kilku Komitetów IFAC oraz wielu rad naukowych.

W 1997 roku na wniosek Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki AGH otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa AGH.

Uchwałą Nr 138/2001 Senatu AGH z dnia 12 grudnia 2001 roku otrzymał tytuł honorowy „Zasłużony dla AGH”.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal „Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza”, Złota Odznaka „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa”, Medal XXV-lecia Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu (IASE), Złota Odznaka Honorowa NOT, Odznaka „Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej”

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gorecki-henryk-001055

Źródła do biogramu

Książki

 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach. Kraków 2008, s. 140-144, [foto]
 • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 65-70
 • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). Wyd. 2. Kraków 2000, s. 101-102
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 45-46, [foto]
 • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 33-34, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 103, [foto]
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 1 : A-G. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa [ca 1998], s. 500, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 622 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska. Gliwice 1999, s. 78

Artykuły

 • Byrski W.: Jubilee : Professor Henryk Górecki : 90th Birthday. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 2017, Vol. 27 no. 1, s. [223-224], [foto]
 • Byrski W.: Professor Henryk Górecki's 80th birthday jubilee. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 2007, Vol. 17 no. 4, s. [577]-578, [foto]
 • Doktorat honoris causa dla prof. dr inż. Henryka Góreckiego : kronika naukowa. Elektrotechnika : kwartalnik AGH 1998, T. 17, z. 2, s. 153-159, [foto]
 • Jubileusz 80 urodzin profesora Henryka Góreckiego. Biuletyn Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi 2007, nr 1, s. 2-8, [foto]
 • [Kryś-Dyja A.]: Posiedzenie Senatu [AGH] w dniu 12 grudnia 2001 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 99, s. 21
 • Mitkowski W.: Kronika wydarzeń [Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH]. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 111, s. 16-18
 • Mitkowski W., Korytowski A.: In memoriam : Professor Henryk Górecki 1927-2022. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science 2023, vol. 33 no. 1, s. 163-164, [foto]
 • Podrzucki C.: Konwent Seniorów AGH w dwóch ostatnich kadencjach swej działalności. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 90, s. 7-8
 • Prof. Henryk Górecki doktorem honorowym AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 48, s. 14, [foto]
 • Profesorowie AGH w Komisji Nauk Technicznych PAU. Biuletyn AGH 2012, nr 50, s. 14
 • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 08.10.1997], s. 1, 4-5, [12]
 • Tadeusiewicz R.: Jubileusz prof. Henryka Góreckiego. Automatyka" [wyd. AGH] 2007, T. 11, z. 1-2, s. 33-39
 • Tadeusiewicz R.: Jubileusz prof. Henryka Góreckiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2007, nr 170, s. 7-9
 • Tadeusiewicz R.: Profesor Henryk Górecki : wielki uczony – niezwykła osobowość. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1997, nr 48, s. 15-16, 18-19, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Special issue on Dynamic systems, stability, controllability, and automatic control : dedicated to Professor Henryk Gorecki. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : technical sciences 2008, vol. 56, no. 4 spec. iss., s. 307-308, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: Śmierć prof. Henryka Góreckiego, pioniera automatyki. Napędy i sterowanie 2023, nr 1, s. 55-59, [foto]
 • Tadeusiewicz R.: To koniec pewnej epoki ... . Biuletyn AGH 2023, nr 178, s. 27-33, [foto]

Inne