Ryszard Wincenty Gregorczyk

Z Historia AGH
Ryszard Wincenty Gregorczyk
Ryszard Gregorczyk.jpg
Nazwisko Gregorczyk
Imię / imiona Ryszard Wincenty
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 11 marca 1948
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności mechanika, technologia, maszyny i urządzenia przeróbki plastycznej, budowa i eksploatacja maszyn
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiDr inż. Ryszard Wincenty Gregorczyk (1948-)

Dyscyplina/specjalności: mechanika, technologia, maszyny i urządzenia przeróbki plastycznej, budowa i eksploatacja maszyn

Nota biograficzna

Urodził się 11 marca 1948 roku w Krakowie.

W 1972 roku ukończył Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH, następnie rozpoczął tam studia doktoranckie.

W 1977 roku, w Instytucie Maszyn Hutniczych i Automatyki WMGiH, na podstawie pracy "Obciążenia dynamiczne w wybranych urządzeniach pomocniczych walcowni", której promotorem był profesor Władysław Dobrucki, uzyskał stopień doktora. Następnie rozpoczął pracę adiunkta w Zakładzie Urządzeń Obróbki Plastycznej i Przetwórstwa Metali Instytutu Maszyn Hutniczych i Automatyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

Autor około 90 publikacji.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Rzeczoznawca SITPH.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gregorczyk-ryszard-002678

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 189
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni WIMIR : 1952-2002 50-lecie Wydziału. Red. W. P. Kowalski ; oprac. M. Banaś, K. Kołodziejczyk, T. Zacharz. Kraków 2002, s. 112-113, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1966-67]. Kraków 1967, s. 114
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 106, [foto]

stan na dzień 30.06.2023