Zygmunt Drzymała

Z Historia AGH
Zygmunt Drzymała
Zygmunt Drzymala.jpg
Nazwisko Drzymała
Imię / imiona Zygmunt
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 25 lipca 1936
Miejsce urodzenia Urzędowo
Data śmierci 16 lutego 2012
Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn
Pełnione funkcje Prorektor ds Badań Naukowych i Wdrożeń w latach (1978–1981)
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Maszyn Górniczych i Hutniczych19751978
Prorektor ds. Badań Naukowych i WdrożeńAGH19781981

Prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Drzymała (1936–2012)

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn

Nota biograficzna

Urodził się 25 lipca 1936 roku w Urzędowie. Zmarł 16 lutego 2012 roku. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Batowickim.

W 1961 roku ukończył Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

Na ostatnim roku studiów w 1960 roku został przyjęty do pracy w Katedrze Maszyn Hutniczych na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH, początkowo w charakterze pracownika naukowo-technicznego, a następnie (od 1961 roku) w charakterze asystenta naukowo-dydaktycznego. W latach 1968–78 zastępca dyrektora Instytutu Maszyn Hutniczych i Automatyki, w latach 1978–92 jego dyrektor. Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych w latach 1975–78, kierownik Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska od 1992 roku

W 1967 roku na podstawie pracy "Identyfikacja i próba optymalizacji procesu brykietowania drobnoziarnistych koncentratów miedzi", której promotorem był profesor Jan Anioła, uzyskał stopień doktora.

W 1973 roku na podstawie rozprawy "Niektóre problemy zagęszczania lekkiego złomu metalowego" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1976 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 1989 roku otrzymał tytuł profesora.

Profesor wizytujący w Wyższym Instytucie Materiałów i Konstrukcji Mechanicznych w Paryżu, konsultant naukowo-dydaktyczny w Caledonian University w Glasgow.

Autor ponad 180 publikacji, 50 patentów, 35 ekspertyz, 83 prac naukowych dla przemysłu.

Członek Komitetu Budowy Maszyn PAN, Sekcji Budowy Maszyn KBN, rad naukowych i zespołów ekspertów instytutów resortowych, OBR-ów i zakładów przemysłowych.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Honorowa NOT, nagrody resortowe.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/drzymala-zygmunt-002673

Źródła do biogramu

Książki

 • Batko W.: Charakterystyka działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Prof. zw. dra hab. inż. Zygmunta Drzymały. W: Problemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa. T. 1. Kraków 2000, s. 11-19
 • Engel Z.: Sześćdziesiąt lat minęło... Kraków 2012, s. 70, 208, 212, [foto]
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni [Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH]. Pod red. W. P. Kowalskiego. Kraków 2002, s. 11, 15, 85-87, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 70-71
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 1 : A-G. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa [1998], s. 331-332
 • Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska. Gliwice 1999, s. 53-54

Artykuły

 • Batko W.: X Jubileuszowa Konferencja Naukowa "Problemy w Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Hutniczych i Ceramicznych". Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 200, nr 77, s. 7-9, [foto]
 • Drzymała Z.: 80 lat Katedry Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska (rys historyczny). Automatyka : półrocznik AGH 2001, t. 5, z. 1/2, s. 153-167, [foto]
 • Dziennik Polski 2012, nr 43 (21 II 2012), s. A10 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2012, nr 44 (22 II 2012), s. A10 [nekr.]
 • Hryniewicz M.: Profesor Zygmunt Drzymała - wspomnienie. Biuletyn AGH 2012, nr 53, s. 40-41, [foto]
 • Michlowicz E.: Nagroda imienia Profesora Zygmunta Drzymały : konkurs Na Najlepsze Prace Dyplomowe WIMiR. Biuletyn AGH 2015, nr 88, s. 20-21, [foto]

Inne

 • Wniosek o nadanie tytułu profesora nadzwyczajnego i powołanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Akademii Górniczo-Hutniczej doc. dr hab. inż. Zygmunta Drzymałę. [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 24.04.1975], s. 73-76