Piotr Barta

Z Historia AGH
Piotr Barta
Nazwisko Barta
Imię / imiona Piotr
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 1 stycznia 1965
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 1 grudnia 1998
Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka ciała stałego
Wydział Wydział Fizyki i Techniki JądrowejDr inż. Piotr Barta (1965-1998)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, fizyka ciała stałego

Nota biograficzna

Urodził się 1 stycznia 1965 roku w Krakowie. Zmarł 1 grudnia 1998 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1988 roku ukończył studia w AGH.

W 1988 roku rozpoczął pracę w Międzyresortowym Instytucie Fizyki i Techniki Jądrowej AGH, który w 1991 roku został przekształcony w Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej.

W 1993 roku na podstawie pracy "Investigations of some physical properties of the neutral and moped polyalkylthiophenes", której promotorem był profesor Stanisław Nizioł, usyskał stopień doktora. Praca ta została wyróżniona.

W 1994 roku otrzymał stanowisko adiunkta w Zakładzie Fizyki Fazy Skondensowanej.

W 1994 roku otrzymał wspólnie z dr. inż. Wojciechem Łużnym i prof. Stanisławem Niziołem nagrodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej za „cykl prac na temat syntezy i badania własności polimerów elektroaktywnych”.

Autor kilku publikacji.

Odznaczenia i nagrody

Zespołowa Nagroda Ministra Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/barta-piotr-004012

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 1991-2000. Oprac. B. Dziunikowski, A. Kreft, A. Zięba. Kraków 2009, s. 34, 58, 87, 106
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 100, 189
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 17

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 10.05.2023]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/