Janusz Andrzej Adamowski

Z Historia AGH
Janusz Andrzej Adamowski
Janusz Adamowski.jpg
Nazwisko Adamowski
Imię / imiona Janusz Andrzej
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 20 lipca 1946
Miejsce urodzenia Gorlice


Dyscyplina/specjalności fizyka, informatyka, fizyka ciała stałego, fizyka komputerowa, informatyka kwantowa, teoria półprzewodników
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. Janusz Andrzej Adamowski (1946–)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, informatyka, fizyka ciała stałego, fizyka komputerowa, informatyka kwantowa, teoria półprzewodników

Nota biograficzna

Urodził się 20 lipca 1946 roku w Gorlicach.

W 1969 roku ukończył fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1969 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1977 roku w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie uzyskał doktorat. W 1986 roku w tym samym Instytucie uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1990-1993 był docentem w Zakładzie Fizyki Teoretycznej i Komputerowej Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej.

Od 1993 roku był profesorem nadzwyczajnym w Zakładzie Fizyki Teoretycznej i Komputerowej.

W 1996 roku uzyskał tytuł profesora.

W latach 1993-1996 i od 1999 roku kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej i Komputerowej.

W latach 1979–80, 1983–84 odbył staże w Instytucie Fizyki Uniwersytetu w Dortmundzie i 1996 roku w Instytucie Fizyki Uniwersytetu w Metz.

Przed przejściem na emeryturę związany był z Katedrą Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.

Od 2017 roku na emeryturze.

Autor około 200 publikacji, w tym książek.

Promotor 3 prac doktorskich.

Recenzent w czasopismach "Journal of Physics" oraz "Thin Solid Films".

Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, kilkakrotnie Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Nagroda Sekretarza Naukowego PAN

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/adamowski-janusz-001573

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 71
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 9, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 1 : A – G. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1998, s. 30, [foto]

stan na dzień 13.02.2023