Krystyna Dziunikowska

Z Historia AGH
Krystyna Dziunikowska
Krystyna Dziunikowska.jpg
Nazwisko Dziunikowska
Imię / imiona Krystyna
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 11 stycznia 1942
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 7 maja 2003
Dyscyplina/specjalności fizyka, fizyka wysokich energii
Wydział Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr Krystyna Dziunikowska (1942-2003)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, fizyka wysokich energii

Nota biograficzna

Urodziła się 11 stycznia 1942 roku w Krakowie. Zmarła 7 maja 2003 roku. Pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1965 roku ukończyła fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1965 roku rozpoczęła pracę, pod panieńskim nazwiskiem Juszczak, w Katedrze i Zakładzie Fizyki II Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej.

W 1966 roku była też asystentem w Instytucie Techniki Jądrowej AGH.

W 1972 roku na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej na podstawie pracy "Produkcja rezonansów w 8-śladowych oddziaływaniach [pi]+p przy pędzie 8GeV/c" uzyskała doktorat.

W latach 70-tych pracowała na kontrakcie w Paryżu.

Była adiunktem w Zakładzie Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej.

Na emeryturę przeszła 15 lutego 2002 roku.

W latach 1993-2002 była członkiem Senatu AGH.

Była żoną prof. Bohdana Dziunikowskiego, pracownika AGH.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/dziunikowska-krystyna-004880

Źródła do biogramu

Książki

  • Dziunikowski B.: Nieodwracalność czasu : garść wspomnień chłopca z Jaworzna. Jaworzno 2004, s. 101-104
  • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 1991-2000. Oprac. B. Dziunikowski. Kraków 2009, s. 29, 48, 68
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 40-41, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1965/66]. Kraków 1967, s. 131
  • [Skład Osobowy AGH … 1966/67]. Kraków 1967, s. 71, 81
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 78, [foto]

Artykuły

  • Niewodniczański J.: Wspomnienie o Bohdanie Dziunikowskim (1930-2012). Biuletyn AGH 2012, nr 51, s. 21-24, [foto]

Inne

  • Zarząd Cmentarzy Komunalnych. Internetowy Lokalizator Grobów [online] [przeglądany 25.03. 2021]. Dostępny w: http://www.rakowice.eu/