Jan Wiktor Bromowicz

Z Historia AGH
Jan Wiktor Bromowicz
Jan Bromowicz.jpg
Nazwisko Bromowicz
Imię / imiona Jan Wiktor
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 24 października 1940
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo, górnictwo i geologia inżynierska, geologia, geologia złóż, geologia podstawowa, litologia
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (1996-1999, 1999-2002)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska19961999
ProdziekanWydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska19992002

Dr hab. inż., prof. AGH Jan Wiktor Bromowicz (1940-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, górnictwo i geologia inżynierska, geologia, geologia złóż, geologia podstawowa, litologia

Nota biograficzna

Urodził się 24 października 1940 roku w Krakowie.

W 1964 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1964 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Złóż Kamienia Katedry Złóż Surowców Skalnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1972 roku na podstawie pracy "Zmienność facjalna i wykształcenie litologiczne piaskowców inoceramowych jednostki skolskiej między Rzeszowem a Przemyślem" uzyskał stopień doktora.

W 1994 roku na podstawie rozprawy "Basen sedymentacyjny i obszary źródłowe piaskowców magurskich" obronionej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1996-1999, 1999-2002 był prodziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

W latach 1996-2002 był kierownikiem Katedry Złóż Surowców Skalnych, następnie od 2002 roku był kierownikiem Zakładu Surowców Skalnych.

Był członkiem Senatu AGH.

Autor około 100 publikacji.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Członek Komitetu Nauk Geologicznych PAN, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Franciszkańskiej Wspólnoty Ekologicznej.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka "Za Zasługi dla Ziemi Krośnieńskiej"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/bromowicz-jan-002022

Źródła do biogramu

Książki

  • Jan Bromowicz. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 31-32
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 201
  • Pollesch K. K.: Ludzie AGH '99. Kraków 1999, s. 31, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1964/65]. Kraków 1965, s. 79
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 39

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4

stan na dzień 17.10.2023