Krzysztof Boryczko

Z Historia AGH
Krzysztof Boryczko
Krzysztof Boryczko.jpg
Nazwisko Boryczko
Imię / imiona Krzysztof
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 25 lutego 1966
Miejsce urodzenia Myślenice


Dyscyplina/specjalności Informatyka
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (2016-2020), Prodziekan ds. Nauki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (2020-2024))
Wydział Wydział Informatyki, Elektroniki i TelekomunikacjiFunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji20162020
Prodziekan ds. NaukiWydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji20202024

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko (1966-)

Dyscyplina/specjalności: informatyka

Nota biograficzna

Urodził się 25 lutego 1966 roku w Myślenicach.

W 1990 roku ukończył Wydział Mechaniczny ze specjalizacją Konstrukcja pojazdów samochodowych Politechniki Krakowskiej i uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera mechaniki.

Jest również absolwentem AGH. W 1992 roku ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, specjalizując się w Systemach komputerowych i uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera informatyki.

Od początku pracy zawodowej związany z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH. W okresie 1 października 1991 - 30 czerwca 1992 pracował jako stażysta w Katedrze Informatyki, następnie od 1 października 1992 do - 14 lutego 1996 był asystentem w Katedrze Informatyki, a od 15 lutego 1996 do 30 września 2004 adiunkt w Katedrze Informatyki (25 lutego 1998 roku nastąpiła zmiana nazwy na Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki).

Na mocy uchwały Senatu AGH 28 marca 2012 roku następuje przekształcenie Wydziału na dwie jednostki: Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Od tego momentu związany z Wydziałem Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

30 listopad 1995 roku na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH uzyskał stopień naukowy doktora.

27 październik 2003 roku w Katedrze Informatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 1 października 2004 roku pracuje jako profesor nadzwyczajny.

26 stycznia 2016 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych

W latach 2016-2020 był Dziekanem Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Od 2020 roku jest Prodziekanem ds. Nauki.

Autor ponad 60 publikacji, w tym dwóch książek.

Wypromował 7 doktorów, 37 magistrów i 88 inżynierów.

Członek Komitetu N519 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2008-2010, Ekspert Panelu ST7 NCN.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/boryczko-krzysztof-001251

Źródła do biogramu

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20, [foto]

Inne

stan na dzień 17.10.2023