Adam Guła

Z Historia AGH
Adam Guła
Adam Guła.jpg
Nazwisko Guła
Imię / imiona Adam
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 16 września 1941
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 7 sierpnia 2014
Dyscyplina/specjalności fizyka, energetyka
Wydział Wydział Energetyki i PaliwProf. dr hab. Adam Guła (1941-2014)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, energetyka

Nota biograficzna

Urodził się 16 września 1941 roku we Lwowie. Zmarł 7 sierpnia 2014 roku. Pochowany w Krakowie na cmentarzu w Borku Fałęckim.

W 1965 roku ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 1965-1997 pracownik Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej - jednostki pozawydziałowej AGH, a następnie Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej AGH.

W 1973 roku w UJ uzyskał stopień doktora. W 1988 roku na podstawie rozprawy "Wzory opisujące kinetykę katalizy mionowej reakcji syntezy jądrowej wodoru oraz ich zastosowanie do analizy danych dla czystego deuteru" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1994 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w 2000 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1996-2008 Kierownik Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Wydział Energetyki i Paliw AGH.

Pracował nad zagadnieniami syntezy jądrowej. Na początku lat 90. XX wieku skierował swoje zainteresowania na badania nad zrównoważonym rozwojem energetyki, stając się ekspertem w tej dziedzinie. Począwszy od 1992 roku kierował pracami polskich zespołów w szeregu międzynarodowych projektów w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnych w ramach programów USAID, GEF i EU (FP, THERMIE, SAVE, ALTENER, TEMPUS, EIE oraz AsiaLink).

Autor lub współautor ponad 60 prac z dziedziny fizyki cząstek elementarnych i syntezy jądrowej oraz ponad 130 publikacji i wystąpień na międzynarodowych konferencjach z dziedziny energetyki. Członek rad programowych wielu czasopism branżowych oraz instytucji i stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

Jeden z założycieli Polskiego Klubu Ekologicznego – członek Zarządu Krajowego w latach 1988-1990, prezes w latach 2009-2011. Współtworzył polsko-amerykańską Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), a w 2000 roku Stowarzyszenie The Krakow Institute for Sustainable Energy. Współzałożyciel wielu lokalnych oraz międzynarodowych instytucji, między innymi: International Network for Sustainable Energy (INFORSE), Stowarzyszenia Gmin „Polska Sieć – Energie Cites”, Polskiego Stowarzyszenia Biomasy POLBIOM.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gula-adam-003220

Źródła do biogramu

Książki

  • Filipowicz M.: Adam Guła - wspomnienie. W: XXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Kraków 2017, s. 137, 167-172, [foto] (Monografia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 3)
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 110

Artykuły

  • Dziennik Polski 2014, nr 187 (13 VIII 2014), s. A10 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2014, nr 188 (14-15 VIII 2014), s. A11 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2014, nr 190 (18 VIII 2014), s. A9 [nekr.]
  • Milewska-Duda J.: Profesor Adam Guła przed komisją Bundestagu 31 października 2000 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2000, nr 84, s. 23

Inne