Ryszard Jerzy Gajerski

Z Historia AGH
Ryszard Jerzy Gajerski
Ryszard Gajerski.jpg
Nazwisko Gajerski
Imię / imiona Ryszard Jerzy
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 26 maja 1948
Miejsce urodzenia Jędrzejów


Dyscyplina/specjalności nauki chemiczne, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, fizykochemia ciała stałego, ochrona przed korozją, analiza termiczna
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Ryszard Jerzy Gajerski (1948–)

Dyscyplina/specjalności: nauki chemiczne, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, fizykochemia ciała stałego, ochrona przed korozją, analiza termiczna

Nota biograficzna

Urodził się 26 maja 1948 roku w Jędrzejowie.

W 1966 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie.

W 1971 roku ukończył studia na Wydziale Chemii Politechniki Krakowskiej.

W 1971 roku rozpoczął pracę asystenta naukowo-technicznego w Zakładzie Chemii Ogólnej i Chemii Półprzewodników Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1985 roku na podstawie pracy "Kinetyka utleniania V2O4 i V6O13" uzyskał stopień doktora.

Autor ponad 100 publikacji i około 10 patentów.

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gajerski-ryszard-002393

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 135, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczo-Hutniczej … 1971/72]. Kraków 1973, s. 82
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 92, [foto]

Artykuły

  • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12

stan na dzień 1.09.2023