Jerzy Karol Górecki

Z Historia AGH
Jerzy Karol Górecki
Jerzy Górecki.jpg
Nazwisko Górecki
Imię / imiona Jerzy Karol
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 3 sierpnia 1946
Miejsce urodzenia Żary


Dyscyplina/specjalności geologia, geologia górnicza, geologia złóż
Pełnione funkcje Zastępca dyrektora Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego (1982, 1984-1985)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr inż. Jerzy Karol Górecki (1946-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geologia górnicza, geologia złóż

Nota biograficzna

Urodził się 3 sierpnia 1946 roku w Żarach.

W 1970 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1970 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Instrumentoznawstwa Geodezyjnego Instytutu Ochrony Powierzchni Górniczej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1978 roku na podstawie pracy "Górniczo-geologiczne aspekty rozpoznania tektoniki spękaniowej górotworu karbońskiego (na przykładzie warstw libiąskich)", napisanej pod kierunkiem profesora Romana Krajewskiego, uzyskał stopień doktora.

W latach 1982-1984 pełnił obowiązki dyrektora, a w latach 1982, 1984-1985 był zastępcą dyrektora Instytutu Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

Przed przejściem na emeryturę pracował w Katedrze Geologii Złożowej i Górniczej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.

Autor około 80 publikacji.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa i Stowarzyszenia Naukowego im. St. Staszica.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony Działacz Kultury, Dyrektor Górniczy II stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gorecki-jerzy-005673

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 207
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 53
  • [Skład Osobowy AGH … 1969/70]. Kraków 1970, s. 34, 42, 44
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 103, [foto]

stan na dzień 3.09.2023