Jan Józef Cząstka

Z Historia AGH
Jan Józef Cząstka
Jan Czastka.jpg
Nazwisko Cząstka
Imię / imiona Jan Józef
Tytuły / stanowiska Prof. nadzw. mgr inż.
Data urodzenia 13 sierpnia 1899
Miejsce urodzenia Krościenko Niżne k. Krosna
Data śmierci 1 grudnia 1990
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności wiertnictwo i eksploatacja ropy naftowej i gazu ziemnego
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego (1967–1969)
Wydział Wydział Wiertniczo-Naftowy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19501952
DziekanWydział Wiertniczo-Naftowy19671969

Prof. nadzw. mgr inż. Jan Józef Cząstka (1899–1990)

Dyscyplina/specjalności: wiertnictwo i eksploatacja ropy naftowej i gazu ziemnego

Nota biograficzna

Urodził się 13 sierpnia 1899 roku w Krościenku Niżnym, w pobliżu Krosna. Zmarł 1 grudnia 1990 roku w Krakowie i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim.

Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej i Wydziale Chemii Technicznej tej Uczelni (studia ukończył w 1933 roku). Początkowo pracował w przemyśle.

Od 1945 roku związany z AG, następnie AGH. W 1946 roku habilitował się w AG i został mianowany kierownikiem nowo utworzonej Katedry Eksploatacji Ropy na Wydziale Górniczym. W 1948 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym. W 1947 roku został opiekunem Katedry Wiertnictwa na Wydziale Górniczym, a w latach 1953-67 był kierownikiem tej Katedry. Organizował Wydział Wiertniczo-Naftowy AGH. Prodziekan Wydziału Górniczego w latach 1950-52. W latach 1967–69 kierownik Zakładu Wierceń Głębokich i Naftowych. Dziekan Wydziału Wiertniczo-Naftowego.

W 1969 roku przeszedł na emeryturę.

Opublikował 125 prac, w tym 6 podręczników z zakresu wiertnictwa. Wypromował 9 doktorów. Był członkiem wielu towarzystw naukowych. Przewodniczący Zespołu Historii Nauki i Techniki Naftowej przy Zakładzie Historii Nauki i Techniki Polskiej PAN w Warszawie w latach 1956-69.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 10-lecia Polski Ludowej, Odznaka tytułu honorowego „Zasłużony Nauczyciel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka Honorowa NOT, Złota Odznaka ZNP

Źródła do biogramu

Książki

 • 40th anniversary 1967-2007. Drilling, Oil and Gas Faculty AGH University of Science and Technology in Cracow. Kraków 2007, s. 32, 195, [foto]
 • Filcek H.: Rektorskie opowiadania. Kraków 2005, s. 29-30, [foto]
 • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 283-284, [foto]
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 29
 • Nafta i gaz Podkarpacia : zarys historii. Kraków - Kijów 2004, s. 494-496, [foto]
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 43-45, [foto]
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 19. Red. J. Piłatowicz. Warszawa 2008, s. 27-30, [foto]
 • Vademecum krakowskie '92. Red. T. Gugała, R. Kantor, J. Paluch. Kraków 1991, s. 101
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s.113
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 59, [foto]
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 620 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • Brzozowski S.: Jan Józef Cząstka (1899-1990). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1991, nr 2, s. 120-124
 • Cząstka Jan Józef : życiorys. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1208. Seria Wiertnictwo Nafta Gaz 1989, z. 5, s. 7-14
 • Jan Cząstka : wspomnienie pośmiertne. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1457. Seria Wiertnictwo Nafta Gaz 1992, z. 9, s. 7-8
 • Jan Cząstka : (1899-1990). Nafta 1991, nr 1-3, s. 43
 • Olejarz B.: Jan Józef Cząstka (1899-1990). Wiek Nafty 2009, nr 2, s. 33-36, [foto]
 • Paradysz B.: Historia o człowieku, który kochał zapach ropy naftowej. Wiek Nafty 2008, nr 1, s. 34, [foto]
 • Sieński H.: Profesor Jan Cząstka: tablice - pamięć wiecznie żywa - część 50. Biuletyn AGH 2017, nr 116-117, s. 29-32, [foto]
 • Sożyński J.: Członkowie honorowi Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Wiek Nafty 1992, nr 2, s. 35-39, [foto]
 • Szafran S.: Prof. mgr inż. Jan Józef Cząstka (1899-1990). Wiadomości Naftowe i Gazowe 2019, nr 9, s. 7, [foto]
 • Uczczenie wieloletniej działalności naukowej prof. mgra inż. Jana Cząstki. Nafta 1969, nr 12, s. 385-386, [foto]
 • Wspomnienie o tych, którzy odeszli... Wiek Nafty 1995, nr 3-4, s. 40-41
 • Zuzak J.: Ludzie nafty w karykaturach artysty malarza Stanisława Kochanka : prof. inż. Jan Cząstka. Wiek Nafty 1994, nr 1, s. 35, [foto]