Jerzy Jan Frydrych

Z Historia AGH
Jerzy Jan Frydrych
Jerzy Jan Frydrych.jpg
Nazwisko Frydrych
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Prof. dr inż.
Data urodzenia 10 czerwca 1931
Miejsce urodzenia Schodnica (pow. Drohobycz)
Data śmierci 17 września 2010
Dyscyplina/specjalności metalurgia, metalurgia proszków, materiałoznawstwo, materiały spiekane
Pełnione funkcje Prorektor AGH (1986–1990), (1993–1996)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19781981
DziekanWydział Metalurgiczny19811983
ProdziekanWydział Metalurgiczny19871989
ProrektorAGH19881990
ProrektorAGH19931996

Prof. dr inż. Jerzy Jan Frydrych (1931–2010)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, metalurgia proszków, materiałoznawstwo, materiały spiekane

Nota biograficzna

Urodził się 10 czerwca 1931 roku w Schodnicy (powiat Drohobycz, województwo lwowskie). Zmarł 17 września 2010 roku i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Studiował na Wydziale Metalurgicznym AGH w latach 1950-1956. W 1954 roku uzyskał tytuł inżyniera i został zatrudniony jako asystent w Katedrze Metalografii i Obróbki Cieplnej na Wydziale Metalurgicznym, a po uzyskaniu tytułu magistra awansował na stanowisko starszego asystenta.

W 1965 roku na podstawie pracy "Niektóre zjawiska występujące przy spiekaniu w obecności fazy ciekłej układu miedź-ołów" uzyskał stopień doktora i w tym samym roku nominację na adiunkta.

W 1969 roku został docentem. W 1993 roku został profesorem AGH profesorem.

W 1999 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1969–1992 był Kierownikiem Zakładu Metalurgii Proszków, w latach 1995-1999 Kierownikiem Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków. W latach 1978-1981 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Metalurgicznego i wicedyrektora Instytutu Metalurgii, następnie (1981–1983) dziekana Wydziału Metalurgicznego i prodziekana Wydziału Metalurgicznego (1987–1989). Dyrektor Instytutu Metalurgii (1981–1984), a w latach 1984-1987 jego wicedyrektor.

Był jednym z inicjatorów utworzenia na Wydziale Metalurgicznym AGH kierunku studiów Inżynieria Materiałowa.

Prorektor AGH ds. rozwoju w latach 1989–1990 oraz 1993–1996.

W 1968 roku odbył staż w Katedrze Metalurgii Proszków i Metali Rzadkich na Politechnice Kijowskiej w Związku Radzieckim oraz w Instytucie Problemów Metaloznawstwa Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie.

Był członkiem Senatu AGH przez 6 kadencji w latach 1981-1999.

Był członkiem Komitetu Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk. W latach 1990-1998 był członkiem Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej Oddziału PAN w Krakowie, a także członkiem Sekcji Metaloznawstwa i Fizyki Metali Komitetu Metalurgii PAN. Od 1990 roku był członkiem, a od 1999 roku wiceprzewodniczącym Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Od 1997 roku był członkiem Europejskiego Związku Metalurgii Proszków EPMA. Był członkiem Rady Bibliotecznej BG AGH (1996–1999). Pełnił również funkcję pełnomocnika Rektora AGH ds. Zespołu Pieśni i Tańca AGH "Krakus".

Autor ponad 130. publikacji, a także patentów.

Promotor 11 doktorów, recenzent wielu rozpraw doktorskich. Promotor w postępowaniu o nadanie dwóch doktoratów honoris causa AGH.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa oraz wiele odznaczeń regionalnych i resortowych.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/frydrych-jerzy-004227

Źródła do biogramu

Książki

 • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 79-80, [foto]
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2019. Oprac. H. Sieński. Kraków 2019, s. 59-61, [foto]
 • Profesor Jerzy Frydrych. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 58-59, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 89
 • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 42-44, [foto]
 • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : informator. Red. J. Kajtoch. Kraków 1994, s. 12, [foto]

Artykuły

 • Ciaś A.: Profesor Jerzy Frydrych 1931-2010 : (wspomnienie). Biuletyn AGH 2011, nr 39, s. 26-27, 98, [foto]
 • Działalność Sekcji Metalurgii Proszków Komitetu Metalurgii PAN i Komitetu Metalurgii Proszków SITPH, sympozjum naukowo-techniczne 50-lat Metalurgii Proszków w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz 70-lecie urodzin Prof. dr inż. Jerzego Frydrycha. Rudy i Metale Nieżelazne 2002, nr 10-11, s. 582
 • Dziennik Polski 2010, nr 222 (22 IX 2010), s. A13 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2010, nr 223 (23 IX 2010), s. A13 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2010, nr 224 (24 IX 2010), s. A14 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2010, nr 227 (28 IX 2010), s. A12 [nekr.]
 • Frydrych J.: Dossier w pigułce : prof. dr inż. Jerzy Frydrych. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 27, s. 5-6, [foto]
 • Gazeta Wyborcza 2010, nr 224 (24 IX 2010), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 17 [nekr.]
 • Gazeta Wyborcza 2010, nr 227 (28 IX 2010), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 12 [nekr.]
 • Nominacje profesorskie : Jerzy Frydrych. Sprawy Nauki 1993, nr 3, s. 18
 • Sieński H.: Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Zasłużeni dla Akademii Górniczo-Hutniczej : tablice - pamięć wiecznie żywa - cz. 14. Biuletyn AGH 2014, nr 78-79, s. 34-35