Tadeusz Piotr Gołda

Z Historia AGH
Tadeusz Piotr Gołda
Tadeusz Gołda.jpg
Nazwisko Gołda
Imię / imiona Tadeusz Piotr
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 1 grudnia 1946
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria środowiska, rekultywacja i monitoring gleb
Wydział Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab. inż., prof. AGH Tadeusz Piotr Gołda (1946-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria środowiska, rekultywacja i monitoring gleb

Nota biograficzna

Urodził się 1 grudnia 1946 roku w Krakowie.

Ukończył V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie.

W 1969 roku ukończył Wydział Geodezji Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie uzyskując dyplom magistra inżyniera geodezji urządzeń rolnych i leśnych.

W 1970 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Gruntoznawstwa i Rekultywacji Terenów Poprzemysłowych Instytutu Ochrony Powierzchni Górniczej Wydziału Geodezji Górniczej AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Dokumentacja kartograficzna terenów pogórniczych dla potrzeb rekultywacji i zagospodarowania", której promotorem był profesor Czesław Żuławski, uzyskał stopień doktora.

W 2008 roku na podstawie rozprawy "Inicjalne procesy glebotwórcze zachodzące w szlamach poflotacyjnych w wyniku upraw rekultywacyjnych i wieloletniego użytkowania rolnego" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Autor około 70 publikacji i 1 patentu oraz wielu opracowań sporządzonych dla potrzeb przemysłu z zakresu rekultywacji i ocen oddziaływania.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrna Odznaka "Zasłużony dla Geodezji i Kartografii, Odznaka "Za Zasługi dla Woj. Tarnobrzeskiego"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/golda-tadeusz-001848

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 118, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973 , s. 66
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 100

stan na dzień 3.06.2024