Andrzej Fitzke

Z Historia AGH
Andrzej Fitzke
Nazwisko Fitzke
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 10 marca 1940
Miejsce urodzenia Schodnica


Dyscyplina/specjalności matematyka, metody numeryczne, równania różniczkowe
Wydział Wydział Matematyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr Andrzej Fitzke (1940-)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, metody numeryczne, równania różniczkowe

Nota biograficzna

Urodził się 10 marca 1940 roku w Schodnicy.

W 1962 roku ukończył studia w Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 1962 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie i Katedrze Matematyki II Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1973 roku w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk na podstawie pracy "Metoda siatek dla nieliniowych układów równań o pochodnych cząstkowych" uzyskał stopień doktora.

W latach 1978-1991 pracował na stanowisku profesora w Institut Supérieur des Techniques Appliquées w Kinshasie w Zairze. Był tam prodziekanem Wydziału Elektrycznego, a następnie Wydziału Elektroniki.

Autor kilku publikacji.

Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/fitzke-andrzej-003082

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 70, 72, 100, 120, 126
  • [Skład Osobowy AGH … 1964/65]. Kraków 1965, s. 159
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 86

Inne

stan na dzień 12.06.2023