Stanisław Józef Dubiel

Z Historia AGH
Stanisław Józef Dubiel
Stanisław J. Dubiel.jpg
Nazwisko Dubiel
Imię / imiona Stanisław Józef
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 1 września 1944
Miejsce urodzenia Umieszcz


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, wiertnictwo, inżynieria środowiska, wiertnictwo naftowe, inżynieria naftowa i gazownicza
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Stanisław Józef Dubiel (1944-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, wiertnictwo, inżynieria środowiska, wiertnictwo naftowe, inżynieria naftowa i gazownicza

Nota biograficzna

Urodził się 1 września 1944 roku w miejscowości Umieszcz.

W 1970 roku ukończył Wydział Wiertniczo-Naftowy AGH.

W 1970 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Wierceń Głębokich i Naftowych Instytutu Wiertniczo-Naftowego Wydziału Wiertniczo-Naftowego AGH.

W 1978 roku na podstawie pracy "Opracowanie technologii opróbowania poziomów perspektywicznych na Monoklinie Przedsudeckiej z równoczesnym oddziaływaniem na przepuszczalność skał" uzyskał doktorat.

W 1991 roku na podstawie rozprawy "Metody opróbowań warstw ropo- i gazonośnych" został doktorem habilitowanym.

W 1995 roku został profesorem AGH.

Od 1996 roku był kierownikiem Studium Doktoranckiego na WWNiG.

W 2001 roku uzyskał tytuł profesora.

Związany z Pracownią Geologii Stosowanej Zakładu Ochrony Środowiska w Gospodarce WWNiG.

W 2015 roku przeszedł na emeryturę.

Autor ponad 200 publikacji, w tym 5 książek i 1 patentu.

Promotor 4 prac doktorskich.

Członek Society of Petroleum Engineers (USA - Sekcja polska), Sekcji Górnictwa T12A KBN, Sekcji Wiertnictwa i Górnictwa Otworowego Komitetu Górnictwa PAN.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Dyrektor Górniczy II stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/dubiel-stanislaw-jozef-003285

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 285, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 251
  • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 47
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 71, [foto]

stan na dzień 28.03.2023