Wiesław Józef Bilan

Z Historia AGH
Wiesław Józef Bilan
Wieslaw Bilan.jpg
Nazwisko Bilan
Imię / imiona Wiesław Józef
Tytuły / stanowiska Doc. dr hab. inż.
Data urodzenia 9 lutego 1940
Miejsce urodzenia Przemyśl
Data śmierci 7 września 1992
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geologia
Pełnione funkcje Zastępca Dyrektora Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH
Wydział Wydział Geologiczno-PoszukiwawczyDoc. dr hab. inż. Wiesław Józef Bilan (1940–1992)

Dyscyplina/specjalności: geologia

Nota biograficzna

Urodził się 9 lutego 1940 roku w Przemyślu. Zmarł 7 września 1992 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie.

Ukończył Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie. W 1967 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera geologa górniczego na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH i w tymże roku rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Geologii AGH, w Zakładzie Geologii Historycznej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego. W 1975 roku otrzymał tytuł doktora. W 1989 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego i otrzymał stanowisko docenta w Zakładzie Stratygrafii i Geologii Regionalnej.

Przez 18 lat pełnił funkcję sekretarza redakcji Kwartalnika AGH - Geologia. Przez trzy lata był zastępcą dyrektora ds. naukowych w Instytucie Geologii i Surowców Mineralnych na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH.

Wybitny znawca mikroskamieniałości i stratygrafii triasu.

Opublikował 32 prace.

Współorganizator Muzeum Geologicznego AGH, członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, członek Komisji Nauk Geologicznych PAN.

Nagrody i odznaczenia

indywidualna nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, ośmiokrotne wyróżnienie nagrodami Rektora AGH

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 27, [foto]

Artykuły

  • Alexandrowicz S. W.: Wiesław Bilan : 1940-1992. Annales Societatis Geologorum Poloniae 1994, Vol. 63, no. 4, pp. 356–357
  • Alexandrowicz S. W.: Wiesław Bilan 1940-1992. Przegląd Geologiczny 1994, nr 4, s. 315-316, [foto]