Andrzej Władysław Ciaś

Z Historia AGH
Andrzej Władysław Ciaś
Andrzej Ciaś.jpg
Nazwisko Ciaś
Imię / imiona Andrzej Władysław
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 30 września 1949
Miejsce urodzenia Łódź


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, metalurgia, metaloznawstwo i fizyka metali, metalurgia proszków, fizykochemia spiekania tworzyw metalicznych, wytrzymałość i pękanie materiałów spiekanych
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej (2005-2008)
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki PrzemysłowejFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej20052008


Dr hab. inż., prof. AGH Andrzej Władysław Ciaś (1949–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, metalurgia, metaloznawstwo i fizyka metali, metalurgia proszków, fizykochemia spiekania tworzyw metalicznych, wytrzymałość i pękanie materiałów spiekanych

Nota biograficzna

Urodził się 30 września 1949 roku w Łodzi.

W 1973 roku ukończył studia na Wydziale Odlewnictwa AGH ze specjalizacją materiałoznawstwo i obróbka cieplna.

W 1974 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Metalurgii Proszków Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1982 roku na podstawie pracy "Analiza procesu spiekania oraz struktury i własności mechanicznych spiekanych stali fosforowych" uzyskał stopień doktora.

W 2004 roku na podstawie rozprawy "Rozwój techniki wytwarzania i własności spiekalnych stali konstrukcyjnych Fe-Mu-(Mo)-(Cr)-C" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 2005 roku był adiunktem w Zakładzie Metalurgii Proszków Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej.

W latach 2005-2008 był prodziekanem Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Stypendysta Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDP, 1984), Visiting Fellow — Warvick University, Coventry, UK (1984), Research Fellow — Warvick University, Coventry, UK (1985), Visiting Fellow — University of Bradford, UK (1993), Senior Research Fellow — University of Bradford, UK (1997). W latach 1992-2004 był uczestnikiem projektów badawczych finansowanych przez UE i NATO.

Międzynarodowe projekty badawcze:

- 1984-1985 Department of Physics University of Warwick (UK): "Densification during Sintering of an Alumina - based Ceramic in the Absence of a Liquid Phase; Sintering Kinetics and the Evolution of Microstructure." Research Project No Dp/Pol/82/010/31-33, 1984. UN Grant - United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

- 1993-1996 CIPA-CT92-3023 (DG 12 HSMU) - "PVD and CVD coated PM cutting tool materials", partnerzy: UOB, LUT (U.K.), WTCM (Belgium), VUPM (Czech Republic), IOS (Poland), EU grant, 295, 135 ECU.

- 1995-1998 CIPA-CT92-4014 - "High technology surface treatments for enhanced cutting properties and wear resistance of PM materials", partnerzy: UOB, LUT (U.K.), ARMINES (France), VUPM (Czech Republic), IOS (Poland), UOM (Hungary), EU grant, 67,000 ECU.

- 1998-2001 CIPA-CT94-0108 - COPERNICUS 'Tough, fatigue and wear resistant sintered gear wheels', partnerzy: UOB (U.K.), ECL (France), IMS (Bulgaria), ZMT (Poland), UOM (Hungary), EU grant, 320,000 ECU.

- 2002-2006 FP5RTD: "Innovative Combined Material, Production and Fatigue Design Concepts for Economic High-Performance Structural Powder Metallurgy Components- HIGHPER-PM". Contract Reference G5RD-CT-2001-00531. EU F6 research project (subcontract).

Autor około 200 publikacji, w tym kilku książek.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Członek Komisji ds. Kształcenia spraw Studenckich Senatu AGH, Komisji ds. Międzynarodowych Senatu AGH, Rady Miasteczka Studenckiego AGH, Rady Fundacji Studentów i Pracowników AGH i Rady Programowej Centrum e-Learningu AGH.

Członek International Advisory Board w Powder Metallurgy Progress - Journal of Science and Technology of Particle Materials, NOT/SITPH, Sekcji Metalurgii Proszków Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk.

Odznaczenia i nagrody

Wielokrotnie Nagroda Rektora AGH, Indywidualna Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/cias-andrzej-002785

Źródła do biogramu

Książki

  • 90 lat "Metalurgii" w fotografiach i wspomnieniach. Oprac. I. Suliga. Kraków 2012, s. 91, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 151
  • Profesor Andrzej Ciaś. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 170-171, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1973/74]. Kraków 1975, s. 70
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 54

Artykuły

  • Prodziekani AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 9

Inne


stan na dzień 28.01.2023