Jerzy Andrzej Chojnacki

Z Historia AGH
Jerzy Andrzej Chojnacki
Jerzy Chojnacki.jpg
Nazwisko Chojnacki
Imię / imiona Jerzy Andrzej
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 19 lipca 1939
Miejsce urodzenia Góry Mokre
Data śmierci 7 lipca 2011
Miejsce śmierci Bruksela
Dyscyplina/specjalności automatyka i robotyka, inżynieria i ochrona środowiska, energetyka, fotowoltaika
Pełnione funkcje Prodziekan Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1996–1998), prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (1998-1999, 1999-2002)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19961998
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki19981999
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki19992002

Dr hab. inż., prof. AGH Jerzy Andrzej Chojnacki (1939–2011)

Dyscyplina/specjalności: automatyka i robotyka, inżynieria i ochrona środowiska, energetyka, fotowoltaika

Nota biograficzna

Urodził się 19 lipca 1939 roku w miejscowości Góry Mokre (województwo łódzkie). Zmarł 7 lipca 2011 roku w Brukseli.

Studia ukończył w roku 1965 na AGH (specjalność automatyka). W 1974 roku uzyskał tytuł doktora - AGH, w 1990 roku doktora habilitowanego - AGH, a w 1994 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym AGH.

W latach 1965-1967 pracował w Hucie im. Lenina w Krakowie na stanowisku starszego konstruktora i na stanowisku projektanta systemów.

Z AGH związany od roku 1968. Był pracownikiem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. W latach 1980-1989 był zatrudniony na kontrakcie na stanowisku docenta na Uniwersytecie w Batnie w Algierii. W latach 1991-1996 pełnił obowiązki zastępcy kierownika Katedry Automatyki Wydziału EAIiE.

W latach 1996-1998 był prodziekanem Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, a w latach 1998-1999, 1999-2002 prodziekanem Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, a także członkiem Senatu AGH pracując w Komisji Administracyjno-Technicznej. Aktywnie uczestniczył w procesie budowy pawilonu C-3 dla Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.

Był pionierem fotowoltaiki na AGH. W połowie lat 90. XX w. doprowadził do powstania Laboratorium Systemów Fotowoltaicznych w ramach Laboratorium Automatyki i Robotyki w Katedrze Automatyki na Wydziale EAIiE. Dzięki jego zabiegom budynek Wydziału EAIiE został wyposażony w systemy fotowoltaiczne, z których część (system fasadowy, fotowoltaiczny system zacienieniowy) była pionierska w Polsce i posiada najdłuższą historię monitoringu energetycznego i pogodowego.

Autor ponad 70 publikacji. Promotor i recenzent wielu prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/chojnacki-jerzy-004548

Źródła do biogramu

Książki

  • 100 lat AGH : twarze wydziału w latach 1952-2018. Kraków 2019, s. 25-34, [foto]
  • Mitkowski W.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH. Kraków 2002, s. 67
  • Oprzędkiewicz K., Teneta J.: Jerzy Chojnacki - wspomnienie. W: XXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Kraków 2017, s. 137, 143-152, [foto] (Monografia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 3)
  • Twarze Wydziału w latach 1952-2012. Red. J. Kajdański, M. Czekaj. [Kraków] 2012, s. 25-34, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 50

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani AGH na kadencję 1999-2002. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 69, s. 4
  • Dziennik Polski 2011, nr 161 (13  VII 2011), s. A13 [nekr.]