Ludwik Marian Błaż

Z Historia AGH
Ludwik Marian Błaż
Ludwik Błaż.jpg
Nazwisko Błaż
Imię / imiona Ludwik Marian
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 24 sierpnia 1945
Miejsce urodzenia Sanok


Dyscyplina/specjalności metalurgia, inżynieria materiałowa, metaloznawstwo, mikroskopia elektronowa, budowa i eksploatacja maszyn
Wydział Wydział Metali Nieżelaznych


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Ludwik Marian Błaż (1946-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, inżynieria materiałowa, metaloznawstwo, mikroskopia elektronowa, budowa i eksploatacja maszyn

Nota biograficzna

Urodził się 24 sierpnia 1945 roku w Sanoku.

W 1971 roku ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym AGH uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera metaloznawstwa i obróbki cieplnej.

W 1971 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Metaloznawstwa Teoretycznego Instytutu Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Wydziału Metali Nieżelaznych AGH.

W 1979 roku na podstawie pracy "Analiza zmian strukturalnych występujących w miedzi po odkształceniu w różnych warunkach i ich wpływ na strukturę zrekrystalizowanej miedzi", której promotorem był profesor Andrzej Korbel, uzyskał stopień doktora.

W 1990 roku na podstawie rozprawy "Rekrystalizacja dynamiczna. Analiza procesu wysokotemperaturowego odkształcania metali i stopów w świetle badań mechanicznych i strukturalnych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 1997 roku był kierownikiem Studium Doktoranckiego WMN.

W latach 1999-2002 był kierownikiem Międzywydziałowej Pracowni Mikroskopii Elektronowej AGH.

W 2004 roku otrzymał tytuł profesora.

Autor ponad 160 publikacji i 9 patentów.

Promotor 7 prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Mikroskopii, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej Wydziału IV PAN, Komisji Nauk Technicznych Wydziału III Nauk Ścisłych i Technicznych PAN.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, zespołowa II stopnia i III stopnia Nagroda Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, zespołowa II stopnia Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, wielokrotnie Dyplom Uznania za wyróżniające się osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/blaz-ludwik-002940

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 146
  • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973, s. 96
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 31

Inne

stan na dzień 8.05.2023