Tomasz Ziemowit Gomoliszewski

Z Historia AGH
Tomasz Ziemowit Gomoliszewski
Tomasz Gomoliszewski.jpg
Nazwisko Gomoliszewski
Imię / imiona Tomasz Ziemowit
Tytuły / stanowiska Prof. dr inż.
Data urodzenia 27 grudnia 1910
Miejsce urodzenia Zagórze
Data śmierci 21 czerwca 1988
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geodezja, optyka geometryczna, instrumentoznawstwo geodezyjne
Pełnione funkcje Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1966–1969)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19661969

Prof. dr inż. Tomasz Ziemowit Gomoliszewski (1910–1988)

Dyscyplina/specjalności: geodezja, instrumentoznawstwo geodezyjne, optyka geometryczna

Nota biograficzna

Urodził się 27 grudnia 1910 roku w Zagórzu koło Częstochowy, zmarł w Krakowie 21 czerwca 1988 roku.

Ukończył studia na Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej.

W 1947 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną jako starszy asystent w Katedrze Geodezji i Miernictwa Górniczego I na Wydziale Geologiczno-Mierniczym w Akademii Górniczej.

W 1954 roku otrzymał nominację na zastępcę profesora. W 1961 roku zakończył przewód doktorski na Wydziale Geodezji Górniczej. W 1965 roku otrzymał tytuł prof. nadzw.

Po reorganizacji Wydziału Geologiczno-Mierniczego pracował w Katedrze Geodezji Górniczej. Był organizatorem i kierownikiem (1961-1975) Zakładu Instrumentoznawstwa Geodezyjnego. W latach 1966-1969 był prodziekanem do spraw dydaktyki na Wydziale Geodezji Górniczej AGH.

Członek Komitetu Geodezji PAN, członek Zespołu Programowego Studiów Zaocznych Resortu Szkolnictwa Wyższego 1967-1981.

Autor licznych recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złota Odznaka "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii", Złota Odznaka "Za zasługi dla Ziemi krakowskiej", liczne nagrody resortowe, nagrody Rektora AGH

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 16, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 101, [foto]
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 622 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

  • Nowak K.: Profesor Tomasz Gomoliszewski - charakterystyka dorobku naukowego oraz działalności dydaktyczno-wychowawczej, społecznej i organizacyjnej. Zeszyty Naukowe. AGH ; nr 860. [Seria] Geodezja 1982, s. 7-15
  • Odlanicki-Poczobutt M.: Profesor Tomasz Gomoliszewski : (1910-1988). Geodezja i Kartografia 1990, t. 39, z. 1-2, s. 9-12, [foto]
  • Odlanicki-Poczobutt M.: Profesor Tomasz Gomoliszewski (1910-1989). Geodezja i Kartografia 1990, T. 39, z. 1-2, s. 3-7, [nekr.]