Piotr Augustyniak

Z Historia AGH
Piotr Augustyniak
Piotr Augustyniak.jpg
Nazwisko Augustyniak
Imię / imiona Piotr
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 22 marca 1965
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności biocybernetyka, inżynieria biomedyczna, elektroniczna aparatura medyczna, przetwarzanie sygnałów elektrodiagnostycznych
Pełnione funkcje Kierownik Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej (2005-2012)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Jednostka pozawydziałowa Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
KierownikMiędzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej20052012

Prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak (1965–)

Dyscyplina/specjalności: biocybernetyka, inżynieria biomedyczna, elektroniczna aparatura medyczna, przetwarzanie sygnałów elektrodiagnostycznych

Nota biograficzna

Urodził się 22 marca 1965 roku w Krakowie.

W 1989 roku ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH na kierunku elektronika, specjalność elektronika medyczna.

Po ukończeniu studiów podjął pracę na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH, początkowo jako asystent, a od 1995 roku jako adiunkt.

W 1995 roku na podstawie pracy "Wyznaczanie parametrów diagnostycznych elektronystagmogramu z użyciem numerycznych filtrów czasowo-częstotliwościowych o charakterystykach dobieranych adaptacyjnie", której promotorem był profesor Ryszard Tadeusiewicz uzyskał stopień doktora.

W 2004 roku na podstawie rozprawy "Adaptacyjna dyskretna reprezentacja elektrokardiogramu" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 2007 roku pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

W 2013 roku otrzymał tytuł profesora.Od 2016 roku zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego.

Kierownik Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej AGH (2005-2012).

Od 2008 roku kierownik Katedry Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. WEAIiIB

Najważniejsze dokonania naukowe: opracowanie filtracji czasowo-częstotliwościowej sygnału okoruchowego, badania chwilowego widma elektrokardiogramu, opracowanie oprogramowania do interpretacji zapisu EKG, opracowanie metod algorytmicznych dla EKG (niejednorodnego próbkowania, adaptacyjnej redukcji szumu i adaptacyjnej kompresji), opracowanie architektur i prototypów zdalnie programowanego elektrokardiografu osobistego, uniwersalnego osobistego rejestratora/symulatora, wykorzystanie analizy behawioralnej lekarzy do pozyskiwania informacji medycznych, opracowanie architektur nadzorowania osób w miejscu zamieszkania z wykorzystaniem sensorów nasobnych i wbudowanych (w tym zmodyfikowanych urządzeń użytku domowego i licznika energii), opracowanie formatu archiwizacji rekordu behawioralnego z możliwością obsługi zdarzeń nieprzewidzianych i przewidywania zachowań niebezpiecznych.

Członek Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, Komisji Nauk Technicznych Wydziału III Polskiej Akademii Umiejętności, Rady Naukowej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie, Rady Naukowej Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu. Wiceprzewodniczący polskiej sekcji IEEE Signal Processing Society (2017-2020). Honorowy Ambasador Kongresów Polskich (od 2011).

Autor ok. 230 publikacji naukowych, w tym 9 książek, około 100 artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, 60 referatów opublikowanych w materiałach konferencjo zagranicznych i około 60 referatów w Polsce.

Ekspert i recenzent Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Promotor oraz recenzent rozpraw doktorskich.

Recenzent wniosków habilitacyjnych i autor opinii w postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Kierownik lub wykonawca kilkunastu projektów naukowo-badawczych. Członek Rady Doskonałości Naukowej (2019 rok).

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/augustyniak-piotr-001038

Źródła do biogramu

Książki

  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki : w 45-lecie Wydziału [AGH]. Kraków 1999, s. 149, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 161, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 13

Inne

stan na dzień 13.09.2023