Danuta Flisiak

Z Historia AGH
Danuta Flisiak
Danuta Flisiak.jpg
Nazwisko Flisiak
Imię / imiona Danuta
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 5 lutego 1949
Miejsce urodzenia Bytom
Data śmierci 28 października 2015
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, mechanika górotworu, geotechnika, budownictwo specjalne
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi

Dr inż. Danuta Flisiak (1949-2015)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, mechanika górotworu, geotechnika, budownictwo specjalne

Nota biograficzna

Urodziła się 5 lutego 1949 roku w Bytomiu. Zmarła 28 października 2015 roku. Została pochowana na Cmentarzu Podgórskim w Krakowie.

Panieńskie nazwisko Kołodko. Była żoną Jerzego Flisiaka pracownika Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

Ukończyła studia w 1974 roku na Wydziale Górniczym AGH.

Od 1978 roku pracowała na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej. Funkcję zastępcy kierownika Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki pełniła od 2000 roku.

W 1978 roku na podstawie pracy "Wytrzymałość na ściskanie a ścieralność próbek skalnych w świetle badań laboratoryjnych", napisanej pod kierunkiem profesora Zdzisława Kłeczka uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych na Wydziale Górniczym AGH.

Sekretarz Komitetu Redakcyjnego kwartalnika Górnictwo (1976-1992), z-ca redaktora naczelnego Uczelnianych Wydawnictw Naukowo-Dydaktycznych (1992-1997), redaktor Wydawnictwa KGBiG Geotechnika i Budownictwo Specjalne (Materiały Zimowej Szkoły Mechaniki Górotworu) od 1998 roku.

Członek komitetu organizacyjnego XXIX konferencji "Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii" zorganizowanej w dniach 12–17 marca 2005 roku w Krynicy oraz XXXI konferencji „Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu i Geoinżynierii” zorganizowanej w dniach 9–4 marca 2008 roku w Krynicy.

Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji.

Była członkiem Polskiego Komitetu Geotechniki.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, medal Stanisława Staszica dla najlepszego absolwenta AGH 1974/1975

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/flisiak-danuta-001627

Źródła do biogramu

Książki

  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 234, 281
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919–1999. Kraków 1999, s. 111
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 87

Artykuły

  • Dziennik Polski 2015, nr 256 (2 XI 2015), s. A13 [nekr.]
  • Cyran K.: Wspomnienie o Danucie Flisiak. Przegląd Solny 2015, nr 11, s. 129-130, [foto]

Inne