Elżbieta Greiner-Wrona

Z Historia AGH
Elżbieta Greiner-Wrona
Elżbieta Geiner-Wrona.jpg
Nazwisko Greiner-Wrona
Imię / imiona Elżbieta
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 22 czerwca 1951
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 1 stycznia 2022
Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, technologia szkła, korozja szkła, reakcje powierzchniowe, konserwacja szkła
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi

Dr inż. Elżbieta Greiner-Wrona (1951-2022)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna, technologia chemiczna, technologia szkła, korozja szkła, reakcje powierzchniowe, konserwacja szkła

Nota biograficzna

Urodziła się 22 czerwca 1951 roku w Krakowie. Zmarła 1 stycznia 2022 roku. Pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1969 roku ukończyła VI Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Krakowie.

W 1974 roku ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W latach 1974-1990 pracowała w Instytucie Szkła i Ceramiki, jako starszy asystent w Pracowni Szkieł Barwionych i Pigmentów.

Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Nauki o Materiałach i Inżynierii w University of Florida.

W 1990 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Szkła i Emalii Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Następnie była związana z Katedrą Technologii Szkła i Powłok Amorficznych.

W 1999 roku na podstawie pracy "Szkła sensorowe dla ochrony zabytków", napisanej pod kierunkiem profesora Leszka Stocha, uzyskała stopień doktora.

Zajmowała się badaniem reakcji powierzchniowych na szkle, w aspekcie korozji szkła, zarówno wykopaliskowego, historycznego, jak i współczesnego. Celem tych badań było wyszukiwanie optymalnych wariantów zabezpieczenia szkieł przed szkodliwymi wpływami różnego pochodzenia. Wyniki prowadzonych prac prezentowała na konferencjach krajowych i zagranicznych. Uczestniczyła w pracach komitetów organizacyjnych przy cyklicznie przygotowywanych konferencjach o charakterze międzynarodowym oraz seminariach o zasięgu krajowym.

Prowadziła wykłady na uniwersytetach w Genui, Turynie i Modenie.

Była opiekunką wielu pokoleń studentów, promotorką kilkudziesięciu prac magisterskich i projektów inżynierskich.

Autorka ponad 100 publikacji oraz 2 patentów.

Była członkinią Naczelnej Organizacji Technicznej, Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Polskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych, AIHV - Asociation Internationale pour L'Histoire du Verre, Towarzystwa Miłośników Witraży.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Nagroda Ministra Przemysłu, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/greiner-wrona-elzbieta-002379

Źródła do biogramu

Książki

 • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 232
 • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków : 1999, s. 141-142, [foto]
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 5 - 2022. Oprac. H. Sieński. Kraków 2022, s. 7-72, [foto]
 • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 279
 • [Skład Osobowy AGH … 2003]. Kraków 2003, s. 83, 262
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 106-107, [foto}

Artykuły

 • Dziennik Polski 2022, nr 3 (5-6 I 2022), s. A16 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2022, nr 4 (7 I 2022), s. 36 [nekr.]
 • Dziennik Polski 2022, nr 6 (10 I 2022), s. 18 [nekr.]
 • Stabryła A., Konsorski A.: Elżbieta Greiner-Wrona (1951-2022) - wspomnienie. Biuletyn AGH 2022, nr 168, s. 34, [foto]
 • Stabryła A., Konsorski A.: Elżbieta Greiner-Wrona (1951-2022) - wspomnienie. Vivat Akademia : AGH 2022, nr 25, s. 34, [foto]

Inne