Zbigniew Władysław Grzesik

Z Historia AGH
Zbigniew Władysław Grzesik
Zbigniew Grzesik.jpg
Nazwisko Grzesik
Imię / imiona Zbigniew Władysław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 20 marca 1961
Miejsce urodzenia Lublin


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, fizykochemia ciała stałego, korozja wysokotemperaturowa, dyfuzje
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiProf. dr hab. inż. Zbigniew Władysław Grzesik (1961–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, fizykochemia ciała stałego, korozja wysokotemperaturowa, dyfuzje

Nota biograficzna

Urodził się 20 marca 1961 roku w Lublinie.

W 1985 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1985 roku rozpoczął pracę asystenta w Katedrze Fizykochemii Ciała Stałego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Zajmował się badaniami kinetyki i mechanizmu siarkowania metali i stopów (manganu, niobu, chromu oraz stopów: Mn-Nb i Nb-Si) w szerokim zakresie temperatur i ciśnień parcjalnych par siarki oraz zjawiskiem transportu masy w materiałach nieorganicznych.

W 1993 roku na podstawie pracy "Matematyczny model procesów powstawania wielowarstwowych zgorzelin na metalach" uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

W latach 1993–94 odbył staż naukowy w Institute for Materials Research, Tohoku University w Sendai w Japonii.

W 2006 roku na podstawie rozprawy "Własności transportowe zgorzelin siarczkowych powstających w procesie wysokotemperaturowej korozji metali" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2012 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Obecnie jest zastępcą kierownika Katedry Fizykochemii i Modelowania Procesów WIMiC.

Autor około 200 publikacji.

Promotor 3 prac doktorskich. Jest recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych.

Od 1995 roku był sekretarzem Sekcji Fizykochemii Ciała Stałego Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Odznaczenia i nagrody

W 2001 roku otrzymał Stypendium Fulbright'a

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/grzesik-zbigniew-002281

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 148, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 109, [foto]
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 18, 20, 24

Inne

stan na dzień 5.09.2023