Adam Stanisław Chorobik

Z Historia AGH
Adam Stanisław Chorobik
Adam Chorobik.jpg
Nazwisko Chorobik
Imię / imiona Adam Stanisław
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 8 grudnia 1933
Miejsce urodzenia Dobczyce


Dyscyplina/specjalności metalurgia, metalurgia stali
Wydział Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr inż. Adam Stanisław Chorobik (1933-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, metalurgia stali

Nota biograficzna

Urodził się 8 grudnia 1933 roku w Dobczycach.

W 1956 roku ukończył Wydział Metalurgiczny AGH.

W 1956 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie i Katedrze Metalurgii Stali Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1967 roku na podstawie pracy "Badanie właściwego efektu cieplnego procesów aluminotermicznych w kalorymetrze", której promotorem był profesor Tadeusz Mazanek, uzyskał stopień doktora.

W 1997 roku przeszedł na emeryturę.

Autor ponad 30 publikacji.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 123
  • [Skład Osobowy AGH … 1957/58]. Kraków 1958, s. 141
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 51, [foto]

stan na dzień 28.06.2023